جهش تولید با مشارکت مردم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جهش تولید با مشارکت مردم

« بنام آن یگانه ذات ذوالجلال»

سپاس و ستایش ویژه خداست ، خدایی که با نیروی خامه و قلم ، انسان را با علم و دانش آشنا ساخت ، درود خداوند بر پیامبرش که عالم و معلم جامعه بشریت است.

قریب به هشت دهه پیش هسته اولیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۵ به منظور تربیت متخصصین در طی دوره‌های چهار ساله شکل گرفت. در سال ۱۳۲۸ این آموزشگاه به دانشکده پزشکی تبدیل گشته و در کنار سایر دانشکده‌های دانشگاه شیراز شروع به کار نمود. در سال ۱۳۳۲ آموزشگاه عالی پرستاری نمازی به عنوان دومین مجموعه تربیت کادر پزشکی تشکیل شد؛ که این آموزشگاه در سال ۱۳۵۵ به دانشکده پرستاری ارتقاء یافت.به دنبال این دانشکده در فواصل دیگر سایر دانشکده‌های علوم پزشکی تشکیل گردید.بدنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشــکی در جهت تأمین و تعمیم بهداشــت،درمان ، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از دانشــگاه شیراز جدا گردید و از سال ۱۳۷۳ با ادغام ســازمان‌های منطقه‌ای بهداشـت و درمان اسـتان‌ها در دانشــگاه‌های علوم پزشــکی ، این دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

اکنون دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیش از ۱۰۰۰۰دانشجو و دستیار تخصصی ، ۹۱رشته مختلف تحصیلی ، ۷۸۲ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۸۰۰۰ پرسنل بهداشتی ، درمانی و پشتیبانی علاوه بر تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم ، مسئولیت تأمین بهداشت و درمان استان را نیز بر عهده دارد.

این دانشگاه علاوه بر کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی با انجام فعالیت‌های درمانی پیچیده‌ای نظیر پیوند کبد ، قلب ، کلیه و دیگر درمان‌های پیشرفته به بیماران و نیازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت می باشد.

در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبیل : معاونت آموزشی ، بهداشتی ،بین الملل، پژوهشی ،توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی فرهنگی ، درمان و غذا و دارو با همکاری‌های لازم مشغول به ارائه خدمات به مراجعان مربوطه می باشند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای ۱۰ دانشکده از قبیل :

۱- دانشکده بهداشت

۲- دانشکده توانبخشی

۳- دانشکده تغذیه و علوم غذایی

۴- دانشکده پزشکی

۵- دانشکده پیراپزشکی

۶- دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

۷- دانشکده داروسازی

۸- دانشکده دندانپزشکی

۹- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

۱۰- دانشکده علوم و تحقیقات و فناوری های نوین پزشکی

۱۱- دانشکده پرستاری حضرت ام البنین لامرد

۱۲- دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده

۱۳- دانشکده پیراپزشکی ممسنی

۱۴- دانشکده پیراپزشکی استهبان


است، که هم اکنون در حال ارائه خدمات به جمع کثیری از دانشجویان در رشته های مختلف می باشند.

همچنین بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تابعه که خدمات بهداشتی درمانی ارائه می کنند ، عبارتند از :

درمانگاه‌ شهید مطهری، درمانگاه امام رضا(ع)، بیمارستان های نمازی ، شهید فقیهی ، حافظ ، چمران ، خلیلی ، حضرت علی اصغر (ع) ، شهیددستغیب، سوانح سوختگی ، حضرت زینب(س)، ابن سینا ، اعصاب و روان استاد محرری.

تنظیمات قالب