جهش تولید با مشارکت مردم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جهش تولید با مشارکت مردم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، تمام مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ودستورالعمل هایی را که مربوط به خدمات مشتریان خود می باشد را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و نظرات و پیشنهادات سازنده مردمی را دریافت می دارد.

تنظیمات قالب