خدمات بخش های بستری

بخش های بستری بیمارستان نمازی، در چهار گروه بخش های داخلی، جراحی، ویژه و کودکان، به شرح زیر
دسته بندی شده اند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر، روی نام بخش ها کلیک کنید : 

بخش های داخلی

 

داخلی عمومی 1    
داخلی گوارش   
نفرولوژی1
نفرولوژی2 

داخلی مغز و اعصاب
پیوند مغز استخوان 
مراقبت‌های قلبی 1   

            کوید 

هماتولوژی و آنکولوژی 1
هماتولوژی و آنکولوژی 2
هماتولوژی و آنکولوژی 3
مراقبت از بیماران تشنجی
ERCP
مراقبتهای پس از اندوسکوپی

غدد بزرگسال 

            داخلی 2
            پریناتولوژی
            پست آنژیو
 

بخش های جراحی 

 

            جراحی قلب

مراقبت‌های پس از بیهوشی
جراحی 1   
جراحی 3   
جراحی کودکان    
جراحی پلاستیک و ترمیمی   
جراحی استخوان و مفاصل   
جراحی مغز و اعصاب   
جراحی کلیه و مجاری ادراری 

جراحی مغز و اعصاب کودکان 

 

بخش های ویژه

 

پیوند اعضاء - کلیه و کبد
مراقبت‌های ویژه مرکزی      
مراقبت‌های ویژه داخلی   
مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان   
مراقبت‌های ویژه داخلی کودکان  
مراقبت‌های ویژه جراحی   
مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب 1   
مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب 2   
مراقبت‌های ویژه جراحی نوزادان 
مراقبت‌های ویژه جراحی کودکان
مراقبت های ویژه پیوند اعضاء

بخش های کودکان

 

داخلی کودکان 1  
داخلی کودکان 2   
داخلی کودکان 3  
گوارش کودکان


یادآوری : بخش های جراحی کودکان ، مراقبت های ویژه داخلی کودکان و نوزادان ، بخش های

اورژانس کودکان و نوزادان نیز در بخش های جراحی، داخلی و اورژانس بیمارستان نمازی، فعالیت دارند.

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/28
تعداد بازدید:
4958
Powered by DorsaPortal