کارگروه سلامت اداری

اعضا پیوسته کارگروه سلامت اداری

آقای کریم فرهادی

رئیس کارگروه سلامت اداری

مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه

راه های ارتباطی:

شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم - مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه

شماره تماس: 32333147آقای غلامعلی ثابت

معاون اداره حقوقی دانشگاه

دبیر کمیته انضباط کاردانشگاه

را ه های ارتباطی:

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم مدیریت امور حقوقی

شماره تماس: 32122308

خانم میترا خسرونیا

کارشناس مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ارزیابی

را ه های ارتباطی:

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه هشتم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ارزیابی

شماره تماس: 32122747

آقای دشتی

معاون امور مالی دانشگاه

را ه های ارتباطی:

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم مدیریت امور مالی دانشگاه

شماره تماس: 32333147

خانم شیرازی

مسئول دبیرخانه کمیته سلامت اداری

کارشناس امور حقوقی دانشگاه

را ه های ارتباطی:

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم مدیریت امور حقوقی

شماره تماس: 32122586

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/12
تعداد بازدید:
617
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal