کارگروه صیانت از حقوق شهروندی
اعضا ثابت کارگروه صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه

آقای سیدفخرالدین دبیری

رئیس گروه تحول اداری

رئیس کارگروه صیانت از حقوق شهروندی

را ه های ارتباطی:

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری- گروه تحول اداری

شماره تماس: 32122209
32305410 داخلی: 7613 -7748

خانم دکتر صدیقه ابراهیمی

معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

 

آقای غلامعلی ثابت

معاون اداره حقوقی دانشگاه

دبیر کمیته انضباط کاردانشگاه

 
 
را ه های ارتباطی:
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم مدیریت امور حقوقی
شماره تماس: 32122308

خانم پروین غیاثی

رئیس اداره اعتبار بخشی امور درمان

را ه های ارتباطی:
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه پنجم اداره اعتبار بخشی
شماره تماس: 32122258
 

خانم زهره هادیان

کارشناس مسئول نظارت بالینی

 
را ه های ارتباطی:
 
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه پنجم مدیریت پرستاری
شماره تماس: 32305410 داخلی 7273

آقای سعید اژدری

کارشناس اداره آمار و سطح بندی

 
 
را ه های ارتباطی:
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه پنجم اداره آمار و سطح بندی
شماره تماس: 32122247
 خانم میترا خسرونیا
کارشناس مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ارزیابی 
 
 
 را ه های ارتباطی:
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه هفتم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ارزیابی
شماره تماس: 32122747
 

آقای محمدجواد راهدار

کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

را ه های ارتباطی:
 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه هشتم. دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شماره تماس: 32122330
 

خانم زهرا خلیلی

کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان نمازی

 
را ه های ارتباطی:
 
 مرکز آموزشی و درمانی نمازی.دفتر بهبود کیفیت
شماره تماس: 36474332 الی 61 داخلی 5922

 
 
را ه های ارتباطی: 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه هشتم مدیریت حراست دانشگاه
شماره تماس: 32305410 داخلی 2717


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/30
تعداد بازدید:
1774
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal