شورای هماهنگی صیانت و سلامت
اعضاء شورای هماهنگی صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری
آقای دکترسید ابوالقضل هاشمی اصل
                                          
جانشین ریاست محترم دانشگاه و رئیس شورای هماهنگی  
 معاون توسعه مدیریت و منابع
رئیس شورای هماهنگی صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری
راه های ارتباطی:
 
دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم
شماره تماس :32122712-32122152
 
 
دبیر شورای هماهنگی  
 
مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین بلوار کریم خان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی، طبقه 7، اتاق 6
شماره تلفن مدیریت بازرسی 32122747 -32122814  
ارسال پیامک به شماره 50002070003337
 پست الکترونیک sums.ac.ir@bazrasi
سایت اداره بازرسی : http://bazrasi.sums.ac.ir  
آقای سیدفخرالدین دبیری
 
رئیس گروه تحول اداری
رئیس کارگروه صیانت از حقوق شهروندی
را ه های ارتباطی:

شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری- گروه تحول اداری

شماره تماس: 32122209
32305410 داخلی: 7613 -7748
 
آقای دکتر کریم فرهادی
 
رئیس کارگروه سلامت اداری
مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه
راه های ارتباطی:

شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه دوم -  مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه 
 
شماره تماس:  32333147

 
آقای دکتر مهدی خسروی
 
مدیر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
مشاور و جانشین معاون غذا و دارو
بازرس ویژه رئیس دانشگاه در موضوع دارو
راه های ارتباطی:

شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه ششم - معاونت غذا و دارو  
 
شماره تماس :32122718-071 
آقای دکتر امید فاضل زاده
 
رئیس گروه توسعه و ارزیابی مراکز و فعالیتهای تحقیقاتی
مسئول پیگیری پروژه های hospice و همیاران سلامت
راه های ارتباطی:

شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه هفتم - معاونت تحقیقات و فناوری
 
شماره تماس :32122717-071
 
 
 
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه هشتم - مدیریت حراست
 
شماره تماس :32122717-071

 
 
خانم دکتر امینه دادور
 
رئیس مرکز پایش مراقبتهای درمانی
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه اول - مرکز پایش مراقبتهای درمانی
 
شماره تماس : 7133 - 1819
آقای مهندس مهدی شرف خواه
 
سرپرست اداره زیرساخت
 
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه همکف- مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
شماره تماس: 32122037
مسئول دفتر: 32122705(071) 
 
آقای امید زره پوش
 
رئیس امور عمومی و مسئول دفتر معاونت بهداشتی 
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه چهارم
 

شماره تماس: 32305410 داخلی : 2732
 
 
خانم معصومه زارع
 
 کارشناس اداره نظارت بر آموزش
راه های ارتباطی:
 
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه همکف-طبقه ششم - معاونت آموزشی
 
شماره تماس: 32305410 - داخلی :7631 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/15
تعداد بازدید:
2031
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal