دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی
طرح دوره واحدهای درسی

ترم 1

ردیف

عناوین

دانلود

1

اخلاق حرفه ای

دانلود طرح دوره

2

روانشناسی یادگیری

دانلود طرح دوره

3

روش ها و فنون تدریس

دانلود طرح دوره

4

زبان تخصصی

دانلود طرح دوره

5

سیستم های اطلاع رسانی

دانلود طرح دوره

6

مقدمات یادگیری الکترونیکی

دانلود طرح دوره


ترم 2

ردیف

عناوین

دانلود

1

ابزارها و فناوری ها

دانلود طرح دوره

2

اندازه گیری و ارزشیابی

دانلود طرح دوره

3

آمار استنباطی

دانلود طرح دوره

4

سیستم های پشتیبانی

دانلود طرح دوره

5

طراحی پژوهش

دانلود طرح دوره

6

طراحی و تولید

دانلود طرح دوره


ترم 3

ردیف

عناوین

دانلود

1

امنیت اطلاعات

دانلود طرح دوره

2

برنامه ریزی راهبردی

دانلود طرح دوره

3

سمینار مسائل

دانلود طرح دوره

4

کارآموزی

دانلود طرح دوره

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/03
تعداد بازدید:
632
Powered by DorsaPortal