اکوکاردیوگرافی بزرگسال

واحد: اکوکاردیوگرافی بزرگسالان
نام لاتین: Adult Echocardiography


تلفن داخلی :5537-5538

مدیر گروه : دکتر کجوری
مدیرگروه قلب بیمارستان نمازی: دکتربابایی
پزشک مسئول : دکترمحمود ضمیریان
سوپروایزر : خانم نایب میرزایی
سرپرستار : خانم زهراحسینی
 
خدماتی که در این واحد ارائه می‌شود :

• اکو کاردیو گرافی داپلر رنگی دربیماریهای مادرزادی
• اکوکاردیوگرافی داپلررنگی دربیماریهای غیرمادررادی
• اکو کاردیو گرافی از راه مری در بیماری های مادرزادی
• اکو کاردیو گرافی از راه مری در بیماری های غیر مادرزادی
• انجام کانترست در حین اکو کاردیو گرافی
• Tissue Doppler (اکو بافتی)
• استرس اکو
• 3D TEE(اکوکاردیوگرافی ازطریق مری سه بعدی)
• 3DTTE(اکوکاردیوگرافی داپلررنگی سه بعدی)
• 4DTTE(اکوکاردیوگرافی داپلررنگی چهاربعدی)
 
انتظارات بخش اکوکاردیوگرافی از مراجعین محترم :

• هنگام مراجعه معرفی نامه پزشک جهت انجام اکو ضروری است .
• در این بخش فقط موارد خاصی که در درمانگاه ها انجام نمی شوند مورد قبول است.
• لطفاً در روز انجام اکو از راه مری یک نفر همراه بیمار باشد. و مدارک قبلی از قبیل اکو ، نوار قلب ، آزمایشها ، آنژیو و ... همراه داشته باشید.
• در صورت اشکال در بلع برای انجام اکو از راه مری پزشک و پرستار را در جریان بگذارید.
• از ورود به بخش هنگام انجام اکو خودداری فرمائید.
• دفترچه بیمه مهر پزشک خانواده استان فارس را داشته باشد.دفترچه بیمه تاریخ اعتبار داشته باشد.دفترچه بیمه های روستایی حتما ممهوربه مهر پزشک خانواده وخانه بهداشت محل سکونت وشماره ارجاع باشد.
• از6ساعت قبل ازمراجعه ناشتا باشید.(بیماران اکوبافتی نیازبه ناشتابودن نیست.)
• برای انجام اکوکاردیوگرافی زمانی بین3-4ساعت درنظربگیرید.
• درموقع قطع دارو جهت انجام اکوکاردیوگرافی باپزشک یا پرستاربخش اکوکاردیوگرافی, مشورت کنید.
• درصورت مصرف وارفارین ویاداشتن بیماری کبدی یاخونی آزمایشات لازم مثلPLT,PT,PTT,INRطبق راهنمایی پزشک همراه داشته باشید.
• بعدازانجام اکوکاردیگرافی ازرانندگی خودداری کنید.
• تادوساعت بعدازانجام اکوکاردیوگرافی ازرانندگی خودداری کنید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/18
تعداد بازدید:
8130
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal