اهداف کلان بیمارستان

اهداف کلان بیمارستان

ارتقای ایمنی

بهبود مستمر کیفیت

مدیریت بهینه منابع

رضایتمندی گیرندگان خدمت

آموزش کارکنان و فراگیران

 
 
سیاستهای کلان بیمارستان 
 

جلب مشارکت اساتید و کارکنان در راستای ارتقاء خدمات تشخیصی درمانی و فرهنگ سازمانی

جلب مشارکت  خیرین

پیشبرد فرآیند الکترونیکی کردن بیمارستان

برقراری تبادل تجارب با سایر مراکز داخل و خارج از کشور توسعه همکاری های بین الملل در موارد علمی و پژوهشی

برونسپاری خدمات بیمارستانی

مدیریت تختها در راستای کاهش مدت زمان بستری بیماران

استفاده کاربردی از پژوهش ها با توجه به نیاز سازمان

استفاده بهینه از منابع و فضای فیزیکی

تکریم ارباب رجوع و مشتریان اصلی بیمارستان

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/05
تعداد بازدید:
9554
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal