کارکنان دانشکده
 

نام مسوول واحد: جلیل نظری

 

سمت: رییس دانشکده پیراپزشکی داراب

تحصیلات: دکترای دندانپزشکی

شماره مستقیم: 07153523091

سوابق کاری: 27سال

                     

نام مسوول واحد: عبدالرضا رییسی پور

سمت: معاون آموزشی، مدیر گروه فوریتهای پزشکی،مدیر EDO

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت محیط

شماره مستقیم: 07153560320

سوابق کاری: 21سال

 

نام مسوول واحد: زهرا خرد

سمت: مدیرگروه علوم آزمایشگاهی،

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی،
مسوول استاد مشاور،
کارشناس استعدادهای درخشان، کارشناس نظارت بر آزمایشگاههای داراب

تحصیلات: کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی ،کارشناسی حقوق

شماره مستقیم: 07153560320

سوابق کاری: 17سال

نام مسوول واحد: پریسا نوابی

سمت: مدیر فرهنگی دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (اطفال)

شماره مستقیم: 07153560320

سوابق کاری: 27سال

 

نام مسوول واحد: راضیه جوج

سمت: کارشناس آموزش،کارشناس استاد مشاور،کارشناس EDO

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری

(بهداشت روان)

شماره مستقیم: 07153523092

سوابق کاری: 10سال

 

نام مسوول واحد: علی اکبر رستمی

سمت: مسوول IT

تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره مستقیم:07153548600

سوابق کاری:6سال

 

نام مسوول واحد: هادی کشاورز

سمت: مسوول امور عمومی،مسوول امورخوابگاه برادران

تحصیلات: کارشناسی فوریتهای پزشکی

شماره مستقیم: 07153563320

سوابق کاری: 17سال

 

نام مسوول واحد:ساره فیروزی

سمت:کارشناس مشاور

تحصیلات:کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

شماره مستقیم: 07153560320

سوابق کاری: 5سال

 

نام مسوول واحد: فرشته نامدار

سمت: کتابدار،کارشنایس پژوهشی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

شماره مستقیم:07153563320

سوابق کاری:10سال

 

نام مسوول واحد: اسماعیل بابایی

سمت: کارپرداز، مسوول امور تغذیه

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

شماره مستقیم:07153563320

سوابق کاری: 15سال

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/06
تعداد بازدید:
1826
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کد پستی: 14336 - 71348
تلفن: 19-987132305410+
پست الکترونیک: info@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal