واحد مراقبت های قلبی تنفسی (CUCR)
نام بخش :واحد مراقبتهای قلبی تنفسی (CRCU)
با هدف :
کاهش آمار ایست قلبی و مرگ و میردر بیماران پر خطر
بهبود نتایج بالینی و کاهش مدت زمان اقامت در بیمارستان
ارتقا فرهنگ نگرش ایمنی
توانمندسازی تیم درمان جهت ارئه خدمات درمانی اورژانسی
واحد مراقبتهای قلبی تنفسی بیماران در بیمارستان نمازی تشکیل شده است.
ساختار واحد مراقبتهای قلبی تنفسی :
 

1- سیستم Afferent
) ACTIVATORفعال کننده(: تیم درمان (پزشک ، پرستار و.. )حاضر بر بالین بیمار
شرح وظایف :
- ارزیابی وضعیت بالینی بیمار بر معیار NEWS
 
 -تشخیص به موقع علایم هشدار warning sign )) بیمار
- برقراری تماس سریع با تیم RRT توسط مسئول بخش از طریق راههای ارتباطی تعریف شده
2- سیستم Efferent
RESPONDERS ( پاسخ دهندگان) : پرسنل تیم واکنش سریع (( RRTکه بلافاصله پس از فراخوان با شرح وظایف زیر بر بالین بیمار حضور خواهند یافت .
شرح وظایف( واکنش ارزیابی و پایدار سازی ) :
-ارزیابی وضعیت بیمار
- بررسی وضعیت بیمار جهت انتقال به واحد مراقبتهای ویژه
- ایجاد ارتباط موثر با پرستار و پزشک مسئول بیمار
-ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درمان
- کمک به تثبیت وضعیت بالینی بیمار
- ثبت مداخلات انجام شده در سامانه
-حضور فعال در کمیته ی مراقبتهای تنفسی
3- QUALITY IMPROVEMENT ) Q I ) (ناظر کیفی)
اعضا :
• دپارتمان علمی واحد مراقبتهای تنفسی
• مسئول سامانه ی اطلاعاتی واحد تنفسی

شرح وظایف :
استخراج داده
ارزیابی و بررسی داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها در جهت بهبود فرایندها و عملکرد تیم
حضور فعال در کمیته ی مراقبتهای تنفسی
تیم مدیریتی:
اعضا :
رییس بیمارستان،
دپارتمان علمی تیم
معاون و مدیر درمان
مدیر بیمارستان
مدیر پرستاری
مسئول فنی RRT
سوپر وایزر مراقبتهای تنفسی
شرح وظایف :
- دریافت گزارش عملکرد واحد مراقبتهای تنفسی بصورت منظم و مستمر
- اطمینان از اجرایی شدن صحیح فرایندهای مشخص شده در واحد مراقبتهای تنفسی در سطح بیمارستان
- تامین اعتبار مالی
- تامین منابع انسانی
- تامین تجهیزات تخصصی و امکانات رفاهی تیم
- حضور فعال در کمیته ی مراقبتهای تنفسی
زیر مجموعه های واحد مراقبتهای تنفسی بیمارستان نمازی :
1- تیم واکنش سریع RRT (Leader ship : پزشک واحد مراقبتهای تنفسی ) اعضا : کارشناس بیهوشی تیم RRT و پرستار شاغل در ICU
1- تیم احیا CPR (Leader ship : پزشک واحد مراقبتهای تنفسی ) اعضا : کارشناس بیهوشی تیم CPRو پرستار شاغل در ICU
لازم به ذکر است در برنامه کد احیا کارشناس بیهوشی A و B وپرستار C از واحد مراقبتهای تنفسی و پرستار Dاز بخش بستری میباشند .
2- تیم اسکورتینگ ( کارشناس بیهوشی از واحد مراقبت تنفسی و پرستار بیمار از بخش بستری )
3- مدیریت تجهیزات تنفسی ( تمامی ونتیلاتورها ثابت و پرتابل بیمارستان و وسایل مصرفی مراقبتهای تنفسی )
4- تیم های مراقبتی بحران نظیر تیم تنفسی در بیماری کوید 19 ( کارشناس بیهوشی تیم مراقبتی )
تیم احیا :
لیدر شیپ این تیم اساتید طب اورژانس میباشند .
ساعت حضور اساتید 16-8 24-16 8-24
نحوه فراخوان تیم احیا :
شماره های تماس با اتاق احیا 5229 – 5358
و یا تماس با مرکز تلفن و دریافت شماره موبایل تیم احیا ( بطور موقت شماره موبایل تیم احیا شماره شخصی پرسنل تیم بوده و در اختیار مرکز تلفن میباشد.)


تاریخ به روز رسانی:
1400/03/08
تعداد بازدید:
2228
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal