غدد بزرگسال
نام بخش: داخلی غدد بزرگسال
اسم بخش به لاتین: endocrinology ward
مدیر گروه:دکتر جواد فلاحی
رییس بخش:دکتر محمود سوید
سوپروایزر:خانم اعظم نایب میرزایی
سرپرستار:خانم معصومه رییسی
تعداد تخت :17
خدماتی که دراین بخش ارایه میشود:
دراین بخش کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی مرتبط با غدد داخلی و درمان بیماران bone infectionو diabetic foot h انجام میگردد.
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/30
تعداد بازدید:
2481
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal