کتابخانه های دانشگاه

 

تعداد 22 کتابخانه، زیرمجموعه گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات می باشند که در شیراز و شهرستان های استان مشغول به فعالیت هستند. فهرست کتابخانه ها به شرح زیر میباشد:
 
 فهرست کتابخانه های دانشکده ای: 

1- کتابخانه دانشکده پزشکی

2- کتابخانه دانشکده داروسازی

3- کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

4- کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

5- کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

6- کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی

7- کتابخانه دانشکده بهداشت

8- کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 
فهرست کتابخانه های بیمارستانی: 

1- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی نمازی

2- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی

3- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خلیلی

4- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حافظ

5- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

6- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب

7- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب

8- کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

 
 فهرست کتابخانه های اقماری: 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/12
تعداد بازدید:
1000
Powered by DorsaPortal