همکاران گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

معرفی همکاران:


دکتر ناهید حاتم: مدیر اطلاع رسانی و منابع علمی دانشگاه

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

پست الکترونیکی: hatam@sums.ac.ir

تلفن: 07132305410 داخلی 7867

 
 

نیلوفر برهمند: رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات 

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیکی: barahmand@sums.ac.ir

تلفن: 07132122519

 

 شیوا استوار : کارشناس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیکی: centlib@sums.ac.ir
 تلفن : 07132122386

 
 

 ابوالفضل طاهری : کارشناس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیکی1: a.tahery68@gmail.com
پست الکترونیکی2:centlib@sums.ac.ir
 
تلفن: 07132122609
 

حدیث عسکریان: کارشناس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیکی :lib@sums.ac.ir

تلفن: 07132305410،داخلی 7908
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/21
تعداد بازدید:
1293
Powered by DorsaPortal