معرفی (مأموریت و اهداف)گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات همزمان با شروع کار کتابخانه های دانشگاه، جهت هماهنگ سازی امور مربوط به کتابخانه ها کار خود را شروع کرد
. گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات در تلاش جهت فراهم سازی بستر مناسبی برای بهینه سازی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز وابسته می باشد  .

 


مأموریت گروه کتابخانه و تأمین منابع اطلاعات:

پیشبرد و ارتقاء خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی به کاربران (اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 
اهداف و وظایف:


اهم وظایف گروه به شرح زیر قابل ذکر است:

1) تهیه فرم ارزشیابی کتابخانه ها و تدوین شرح وظایف کتابداران

2) بررسی و نظارت مداوم بر عملکرد صحیح کتابخانه ها

3) اشتراک مجموعه های الکترونیکی

4) تدوین سالانه تقویم آموزشی کتابداران و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای ایشان

5) برنامه ریزی، هماهنگی، اطلاع رسانی و تدریس کارگاههای آموزشی جهت کاربران در سطح کتابخانه ­های سطح دانشگاه

6) تدوین و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی کتابخانه ها و طرح جهت تصویب در شورای مدیران

7) تخصیص بودجه خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب تهران، شیراز، نمایشگاه کتب کاربردی و ...و هماهنگی امور مربوط به آن

8) تامین نیروی انسانی کتابدار موردنیاز برای کتابخانه های دانشگاه

9) ارتباط و هماهنگی بین وزارت بهداشت و دانشگاه در گروه کتابخانه ها

10) برگزاری جلسات کمیته های تخصصی و پیگیری مصوبات آنان

11) نظارت و کنترل مداوم وضعیت دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی

12) مدیریت نرم افزار کتابخانه ای

13) مدیریت و به روز رسانی وب سایت کتابخانه الکترونیک

14) ارتقاء و روز آمد سازی سایت گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات 

جامعه استفاده کننده:

گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات به کلیه اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعم از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان همه مقاطع، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه خدمات خود را ارائه می نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/21
تعداد بازدید:
758
Powered by DorsaPortal