درباره گروه کتابخانه و تأمین منابع اطلاعات
گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات وظیفه برنامه ریزی و هماهنگ سازی امور مربوط به کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بر عهده دارد. از جمله وظایف این گروه ارتباط و هماهنگی با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. علاوه بر آن، نظارت بر عملکرد کتابخانه ها، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه استفاده از منابع اطلاعاتی پزشکی و سلامت برای کتابداران و کاربران، تدوین و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی کتابخانه ها، تخصیص بودجه خرید کتاب از نمايشگاه هاي كتاب و هماهنگي امور مربوط به آن، تامین نیروی انسانی کتابدار موردنیاز برای کتابخانه های دانشگاه، پیگیری اشتراک پایگاه های اطلاعاتی و نظارت مداوم بر وضعیت دسترسی به آنها، مدیریت و به روز رسانی وب سایت های کتابخانه الکترونیک و گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات، … است.
Healthmap.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal