گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف مهدی فروغی

مهدی فروغی
کارشناس نرم افزار و مسئول فنی PACS دانشگاه
تلفن:32122809
 
نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه از نظر انجام وظایف ایشان در حیطه PACS
تهیه و توسعه نرم افزارهای داخلی
رفع مشکلات اورژانسی PACS در حوزه مشاهده تصاویر
نظارت بر مدیران PACS بیمارستانی در حوزه نرم افزاری PACS
نظارت بر شرکت های ارائه دهنده PACS در حوزه دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/23
تعداد بازدید:
76
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal