گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف حسین هادیان شیرازی
  • پیگیری و نظارت بر تهیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه از نظر انجام وظایف ایشان در حیطه نرم افزارهای موجود
  • نظارت بر عملکرد شرکت های پشتیبان و ارایه بازخورد های لازم
  • پیگیری در خصوص تاییدیه حراست شرکتهای پیمانکار
  • کارشناس قراردادهای مدیریت فناوری
  • بودجه ریزی مدیریت مدیریت فناوری
  • گزارشهای مورد نیاز در خصوص بودجه فناوری و ارایه بازخورد های لازم
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/15
تعداد بازدید:
1038
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal