گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف حامد زارع
  • مسئول فنی اتوماسیون اداری 
  • نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه از نظر انجام وظایف ایشان در حیطه نرم افزارهای موجود
  • بررسی نرم افزار اتوماسیون و رفع مشکلات آن ( باهمکاری شرکت یا کارشناس متخصص یا .... )
  • بررسی امکانات جدید موجود جهت ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری و اعلام آن به مقام مافوق
  • بررسی درخواستهای واحدها درخصوص استفاده از نرم افزار اتوماسیون
  • راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری در واحدها ( تعریف واحد – ایجاد شناسه – ...)
  • نظارت کلی بر دریافت ، ثبت ، تفکیک و ردیابی و ضبط مکاتبات و مراسلات واصله به ستاد
  • نظارت بر نحوه عملیات دبیرخانه های ستادی و واحد های تابعه دانشگاه
  • تهیه مطالب آموزشی جهت کاربرد قسمتهای جدید نرم افزار
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/15
تعداد بازدید:
1091
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal