گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف منصوره امامی
  • پیگیری امور مرتبط با سیستم های اطلاعات بیمارستانی و درمانگاهی
  • پیگیری امور مرتبط با سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) 
  • نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه از نظر انجام وظایف ایشان در حیطه پرونده الکترونیک سلامت
  • پیگیری تهیه، مدیریت و نظارت بر داشبوردهای پرونده الکترونیک سلامت
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/15
تعداد بازدید:
1067
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal