گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
RFP

روند تهیه و نمونه هایی از Rfp :

ردیف

عنوان

تولید کننده

سال نگارش

دانلود

روند تهیه Rfp

نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار ( نمـاتن )

اداره نرم افزار

زمستان 90

آموزش روند تهیه درخواست برای پیشنهاد

مهندس محبی

زمستان 90

نمونه Rfp

نرم افزار اتوماسیون بودجه ریزی و تخصیص بودجه

مهندس قبولی

تابستان 91

نرم افزار اتوماسیون حقوقی و املاک

مهندس قبولی

زمستان 91

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/28
تعداد بازدید:
2214
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal