گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف
 • تهیه و پشتیبانی نرم افزارهای داخلی دانشگاه
 • ارائه سرویس های اطلاعاتی جهت واحد های دانشگاه
 • نظارت بر اجرای پروژه های نرم افزاری
 • تهیه و یا نظارت بر تهیه RFP جهت درخواست نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه از شرکت های مربوطه
 • پایش و ارزیابی واحد ها، شرکت ها و نرم افزارهای موجود
 • بازدید از واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در کلیه حوزه های مرتبط با نرم افزار، تکمیل چک لیست های مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر کنترل امنیت نرم افزارها و همچنین استانداردهای تولید آنها
 • انجام مشاوره به واحد های زیر مجموعه و رفع مشکلات سازمان از طریق راهکارهای نرم افزاری
 • حضور درسمینارها و بررسی تکنولوژی های به روز در این زمینه
 • برگزاری و پیگیری و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری
 • پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه فنی
 • نظارت بر سیستم های اطلاعات بیمارستانی و درمانگاهی در حوزه فنی
 • مدیریت اتوماسیون اداری
 • سیاست گذاری و پشتیبانی فنی از وب سایت های دانشگاه
 • تعیین خط مشی ها و سیاست های GIS و نحوه استفاده از خدمات بخش های عمومی و خصوصی در استان و ایجاد هماهنگی در این خصوص بین دستگاه های دیگر با دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/15
تعداد بازدید:
2529
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal