نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse حقوق شهروندان در بیمارستانهاحقوق شهروندان در بیمارستانها
تعرفه خدمات
حقوق بیماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انواع بیمارستان</span>انواع بیمارستان
دولتی
خیریه
خصوصی
عمومی غیردولتی
قوانین تریاژ مامایی
قوانین تغذیه در بیمارستان ها
قوانین پذیرش در بیمارستان ها
قوانین ترخیص در بیمارستان ها
دستورالعمل های ایمنی بیماران
الزامات بخش اورژانس بیمارستانها
حقوق شهروندان در درمانگاه ها
Collapse حقوق شهروندان در مطب پزشکانحقوق شهروندان در مطب پزشکان
جستجوی پزشکان
رسیدگی به شکایات
تعرفه خدمات درمانی
حقوق مراجعین در مطب ها
حقوق مراجعین در درمانگاه ها
دستورالعمل سازمان نظام پزشکی
Collapse حقوق شهروندان در داروخانه و عطاری هاحقوق شهروندان در داروخانه و عطاری ها
تعرفه خدمات
رسیدگی به شکایات
لیست داروخانه های شیراز
لیست داروخانه شهرستان ها
حقوق شهروندان در عطاری ها
حقوق شهروندان در داروخانه ها
جستجوی داروخانه ها و عطاری ها
Collapse حقوق شهروندان در مراکز تصویریرداری و رادیولوژی هاحقوق شهروندان در مراکز تصویریرداری و رادیولوژی ها
جستجوی مراکز
تعرفه خدمات در مراکز
استاندارد های ارائه خدمات
قوانین بیمه در مراکز تصویربرداری
Collapse معرفی شورای صیانت و سلامتمعرفی شورای صیانت و سلامت
شورای هماهنگی صیانت و سلامت
کارگروه صیانت از حقوق شهروندی
کارگروه سلامت اداری
Collapse حقوق شهروندی اساتید و دانشجویانحقوق شهروندی اساتید و دانشجویان
قوانین مالکیت فکری
کارگاه ها و همایش ها
قوانین ارتباط با صنعت
آیین نامه های پژوهش
قوانین مربوط به تالیفات
دستورالعمل های علم سنجی
تسهیلات مالی به پژوهشگران
کتابخانه ها و تامین منابع علمی
آیین نامه های اخلاق در پژوهش
Collapse سوالات متداولسوالات متداول
سوالات مربوط به کرونا
استخدام و بکارگیری نیرو
سوالات مربوط به غذا و دارو
سوالات مربوط به ارزیابی و صدور پروانه ها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
تحصیلات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
هیئت ممیزه دانشگاه
استعدادها و عملکردهای درخشان
نظارت بر مطب پزشکان
سوالات مربوط به دندان پزشکی
سوالات مربوط به روان‌پزشکی و درمان اعتیاد
Collapse تعرفهتعرفه
تعرفه خدمات درمانی
تعرفه تجهیزات پزشکی
تعرفه خدمات پزشکی در منزل
تعرفه خدمات پرستاری در منزل
Collapse حقوق شهروندی در مراکز مراقبت در منزلحقوق شهروندی در مراکز مراقبت در منزل
تعرفه مراقبت های پزشکی
تعرفه مراقبت های پرستاری
دستورالعمل های وزارت بهداشت
مراجع رسیدگی به شکایات از مراکز
مسئول مراقبت در منزل در دانشگاه
Collapse صیانت از حقوق شهروندیصیانت از حقوق شهروندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق شهروندی </span>حقوق شهروندی
حقوق شهروندان در بیمارستان ها
حقوق شهروندان در مطب پزشکان و درمانگاه ها
حقوق شهروندان در مراکز مراقبت در منزل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم و فرآیند ها</span>فرم و فرآیند ها
فرم ها، مصوبات و فرآیندهای سلامت اداری
فرم ها، مصوبات و فرآیندهای صیانت از حقوق شهروندی
سوالات متداول
دستورالعمل های مقابله با کرونا
Collapse مگامنو_صیانت از حقوق شهروندیمگامنو_صیانت از حقوق شهروندی
معرفی شورا و کارگروه ها
حقوق شهروندان
مصوبات و دستورالعمل ها
سوالات متداول
Collapse متفرقهمتفرقه
رسیدگی به شکایات
Collapse سلامت فرمسلامت فرم
پیشگیری
نظارت
مقابله
Collapse شهروند فرمشهروند فرم
فرم ها
فرآیند های در دست اقدام
اقدامات و فرایندهای تصویب شدهکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal