امور رفاهی


این واحد تحت نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی درزمینه های زیر یه دانشجویان ارائه خدمات می نماید.


1- پرداخت وام و تسهیلات به دانشجویان
2-بیمه دانشجویان
3-برگزاری اردوهای دانشجویی
 


یکی از مهمترین واحدهایی که دانشجویان عزیز باید شناخت کافی در مورد آن داشته باشند صندوق رفاه دانشجویی است که از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی محسوب می گردد. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این واحد اعطاء وام تحصیلی به دانشجویان می باشد. درخواست و پرداخت وام به دانشجویان حائذ شرایط به عهده این واحد می باشد. تأمین کننده اصلی نقدینگی وام ها به عهده سازمان مرکزی صندوق رفاه دانشجویان می باشد .

وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط خاصی به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می گردد .


راهنمای استفاده از وامهای دانشجویی
وام تحصیلی و مسکن:
- پرداخت وام تحصیلی و مسکن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد. ( دوره های روزانه و شبانه)
- به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ؛ وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد.
- میزان وام تحصیلی و مسکن برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب بر اساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد.
- دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام تحصیلی هستند در شروع هر ترم همزمان با انتخاب واحد میتواند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده درخواست وام نمایند.
- در ترم های آتی جهت دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که یک بار جهت دریافت وام تقاضا داده و آنرا دریافت کرده اند، مبلغ وام واریز خواهد شد.چنانچه کسی تمایل به استفاده از وام نداشته باشد میتواند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده فرم انصراف را دریافت و تکمیل نماید.
- در صورتیکه سهمیه وام اختصاص یافته به دانشکده از سوی وزارت متبوع ، کمتر از تعداد متقاضیان باشد، دانشجویان ترم های آخر(بدلیل امکان استفاده چندین ترم از وام مذکور) به ترتیب از لیست دریافت کنندگان وام حذف خواهند شد.
وام ضروری :
- وامضروری به دانشجویان دوره های روزانه که در نتیجه رویداد با مشکل مالی روبرومیشوند پس از یکسال تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصیل بهشرح ذیل
پرداخت می شود.:
مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته مبلغ 000/500/1 ریال
وام ازدواج:
- وام ازدواج به دانشجویان دوره روزانه و شبانه حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی و به شرط ازدواج در طول تحصیل قابل پرداخت است.
وام وام ودیعه مسکن:
ودیع
ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه نمایند. در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت میگردد. که در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل اجاره ای با یستی یکجا به صندوق مسترد گردد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
469
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal