معرفی واحد بهبود کیفیت

این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ازتاریخ 1385 در این بیمارستان تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان شروع به کار کرده است. که به ترتیب مسئولین زیر در این واحد به انجام وظیفه پرداختند:

خانم منظر کمالی : از سال 85 تا 93 با ریاست دکتر زند

خانم دکتر زهرا پویان : از سال 93 تا 95 با ریاست دکتر حقیقت افشار

خانم الهه رحمانیان : از سال 95 تا شهریور ماه 96 با ریاست دکترادراکی

خانم صدیقه رنجبر : از مهر ماه 96 تا آبان 97 با ریاست دکتر حسین زاده

خانم سارا دژبد: از بهمن ماه 97 با ریاست دکتر زهرا پویان

خانم زهرا خلیلی: از اسفند 98 با ریاست دکتر محمد صادق مسعودی

 

شرح وظایف و مسئولیتها

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی، خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک)

پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های اجرایی واحدهای مختلف بیمارستان.

نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره
مشارکت در ارزیابی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای اعتباربخشی
تهیه گزارش ارزیابی داخلی و پیگیری اقدامات اصلاحی
نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها /واحدها

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/26
تعداد بازدید:
12081
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal