راهنمای نگارش پایان نامه

 

دانشجویان دکترای حرفه ای (مقطع عمومی)

شیوه نامه نگارش پایان نامه جهت دانشجویان دندانپزشکی


نمونه فرضی پایان نامه فارسی (PDF) - (WORD)

نمونه فرضی پایان نامه انگلیسی (PDF) - (WORD)

راهنمای نگارش فهرست منابع

فرمت جلد پایان نامه مقطع دکترای عمومی

فرم ارزیابی پایان نامه دکترای عمومی (فرم شماره 21)

(صورتجلسه دفاع)

فرم تائید اصلاحات پایان نامه (فرم شماره 22)
معرفی نامه از استاد راهنما
تکمیل فرم معرفی نامه استاد راهنما به معاونت پژوهشی جهت اتمام مراحل انجام پایان نامه برای تعیین وقت دفاع از پایان نامه

دستیاران تخصصی

شیوه نامه نگارش پایان نامه جهت دستیاران دندانپزشکی

نمونه فرضی پایان نامه فارسی  (PDF) - (WORD)

نمونه فرضی پایان نامه انگلیسی (PDF) - (WORD)

راهنمای نگارش فهرست منابع

فرمت جلد پایان نامه مقطع دکترای تخصصی

فرم ارزیابی پایان نامه دکترای تخصصی دستیاری (فرم شماره 21)

(صورتجلسه دفاع)

 مراحل دفاع از پایان نامه تخصصی
 معرفی نامه از استاد راهنما
 ارائه Acceptance و یا Submissionمقاله حاصل از پایان نامه همراه با امضا تاییدیه استاد راهنما و ارائه فرم تکمیل شده فرم تعهد رعایت اصول اخلاقی
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/20
تعداد بازدید:
5766
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal