دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
1397/10/19
امکان حضور کارمندان دولت در مزایده فروش خودروهای مازاد دانشگاه سال 1397
دانشگاه علوم پزشکی تصمیم دارد تعداد 11 دستگاه از خودروهای مازاد سیستم را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
 

شرایط مزایده ازتاریخ 97/10/18 و از طریق سایت mkp.sums.ac.ir/gharardad در مهلت دریافت اسناد ، قابل دسترسی می باشد.


- مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  97/10/18 لغایت
97/10/29
 

- اعاده اسناد:  از تاریخ 97/10/30  تا ساعت 14:30 روز 97/11/9

کارکنان دولت نیز امکان حضور در مزایده را دارند ضمن اینکه در شرایط پیشنهادی برابر ، حق تقدم با کارکنان دولت میباشد .

- خواهشمند است جهت در یافت اطلاعات در شرایط مزایده و در مهلت اعلام شده
به آدرس ذکر شده مراجعه نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
1240
Powered by DorsaPortal