- نقشه سایت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو مرکز آموزشی درمانی نمازیمگامنو مرکز آموزشی درمانی نمازی
صفحه نخست
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
منو شو_نمازی
Collapse مرکز آموزشی درمانی نمازیمرکز آموزشی درمانی نمازی
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
معرفی بیمارستان
ریاست
معاونت ها
دفتر بهبود کیفیت
روابط عمومی
حراست
موقعیت جغرافیایی بیمارستان
کمیته مدیریت دانش
اهداف کلان بیمارستان
چشم انداز 1400 بیمارستان
واحد توسعه پژوهشهای بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
بخش های داخلی
بخش های جراحی
بخش های ویژه
بخش های کودکان
بخش های اورژانس
بخش های پاراکلینیک
داروسازی بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های اداری</span>بخش های اداری
آموزش کارکنان
امور مالی
فن آوری اطلاعات
اطلاعات سلامت
امور عمومی
روابط عمومی
HSE و سلامت کار
فنی و عمرانی
مدیریت امور حقوقی
مهندسی پزشکی
امور قراردادها
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
بهداشت محیط
مدد کاری
مسئول تغذیه
مسئول بهبود کیفیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
برنامه تحول نظام سلامت
منشور حقوق بیمار
خدمات بیمارستان
اطلاعات بیماریها
قوانین و مقررات بیمارستان
پزشکان و اساتید
فهرست تلفن های بیمارستان
نقشه بیمارستان
ثبت شکایات
ساعات و قوانین ملاقات
بیمه های طرف قرارداد
هزینه های اقامت و درمان بیماران
آگهی های مناقصه و مزایده
تقدیر از پرسنل بیمارستان
واحد خدمات حضوری و غیر حضوری
پیامک تعاملی
دفترچه راهنمای مراجعین
آموزش گروهی بیمار و همراه
پرسش های متداول
پوشش رده های مختلف بیمارستان
علائم خطر در کووید 19
نحوه مراقبت از بیمارات کرونا در منزل
کتابچه خط مشی و روش های اجرایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
جوابدهی اینترنتی
نوبت دهی اینترنتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
درمانگاه مطهری
درمانگاه امام رضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس و شماره تماس
Collapse کتابخانه نمازیکتابخانه نمازی
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
9999999999
Collapse بستریبستری
معرفی مرکز
Collapse MoavenatMoavenat
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت آموزشی و پژوهشی
معاونت درمان
معاونت امور بین الملل
Collapse معاونت  توسعهمعاونت توسعه
مدیر بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونین</span>معاونین
معاون امور اجرایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری
مدیریت فن آوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت امور عمومی
مدیریت روابط عمومی
مدیریت امور حقوقی
مدیریت فنی و عمرانی
مهندسی پزشکی
امور قراردادها
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
مدیریت بهداشت محیط
مسئول HSE و سلامت کار
مسئول بهبود کیفیت
مسئول مددکاری
مسئول تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ایمنی سلامت</span>واحد ایمنی سلامت
HSE و سلامت کار
بهداشت محیط
Collapse معرفیمعرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان نمازی در یک نگاه</span>بیمارستان نمازی در یک نگاه
آشنایی با شادروان محمد نمازی
تصاویر مراحل ساخت بنای بیمارستان
یادبود افتتاحیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت های مرتبط</span>سایت های مرتبط
سایت مجمع خیرین تأمین سلامت فارس
اداره اوقاف شیراز
نمودار سازمانی
بنیاد خیریه مرحوم محمد نمازی.
Collapse حوزه  ریاستحوزه ریاست
صفحه نخست
ریاست بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت آموزشی و پژوهشی
معاونت درمان
معاونت امور بین الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر بهبود کیفیت</span>دفتر بهبود کیفیت
معرفی واحد بهبود کیفیت
تجربیات موفق بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای بیمارستان</span>فرایندهای بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند های اصلی</span>فرایند های اصلی
انتقال بیمار به واحدهای پاراکلینیک داخل بیمارستان
انتقال دائم بیمار به سایر مراکز درمانی
انتقال دائم درون بیمارستانی
انتقال موقت خارج بیمارستانی
پذیرش الکتیو جراحی
فرایند پذیرش غیر الکتیو
تریاژ
ترخیص
ترک با مسئولیت شخصی
فرار
فوت
آموزش بیمار
تزریق خون و فراورده های خونی
فرایند دارو دهی
مشاوره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای پشتیبانی</span>فرایندهای پشتیبانی
توزیع و جمع آوری ملحفه و لباس بیمارخرید
خرید
گزارش حوادث ناشی از کار
مدیریت بحران خرابی تجهیزات سرمایه ای تاسیساتی
ورود کالا به انبار تجهیزات مصرفی پزشکی
ورود وخروج کالا از انبار مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای مدیریتی</span>فرایندهای مدیریتی
آموزش پرسنل
شناسایی و گزارش خطا
تجویز منطقی آنتی بیوتیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای ارتقا یافته</span>فرایندهای ارتقا یافته
ارتقا فرایند انتقال بین بخشی
رتقا فرایند آموزش احیا نوزادان
ایمن سازی کارکنان بیمارستان نمازی علیه هپاتیت ب
بررسی ونتیلاتورهای های پرتابل به صورت شبانه روزی
بروز زخم فشاری
دارودهی
راه اندازی تست H-RAS
مدیریت هزینه در اعمال جراحی آپاندکتومی
نظارت بر دارودهی
اطلاع رسانی
کمیته های بیمارستان
تماس با ما
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر روابط عمومی</span>دفتر روابط عمومی
معرفی نشریه
فصلنامه بیمارستان
موقعیت جغرافیایی بیمارستان
Collapse آموزشی پژوهشیآموزشی پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی و پژوهشی</span>معاونت آموزشی و پژوهشی
معاون آموزشی
مدیر اجرایی معاونت آموزشی
معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی
ریاست بخش های بالینی
تخصص ها
کتابخانه دکتر قریب مرکز آموزشی درمانی نمازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فراگیران خوابگاها و دانشجویان</span>امور فراگیران خوابگاها و دانشجویان
خوابگاه پزشکان
اسامی و ظرفیت سالن های بیمارستان
برنامه سالن های آموزشی بیمارستان نمازی
کتابچه دستیاران جدیدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه آموزش بالینی (E.D.U)</span>توسعه آموزش بالینی (E.D.U)
معرفی توسعه آموزش بالینی
مدیریت
واحد تحقیق و توسعه (R&D)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی</span>اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی
قلب و عروق
رادیولوژی
جراحی مغز و اعصاب
بیهوشی
طب اورژانس
اخلاق پزشکی
نورولوژی
پزشکی هسته ای
پاتولوژِی
کودکان
رادیولوژی آنکولوژِی
پزشک خانواده
تست
واحد توسعه پژوهش های بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقات</span>مراکز تحقیقات
مرکز تحقیقات پیوند اعضاء
مرکز تحقیقات تروما
مرکزتحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی استاد البرزی
واحد توسعه پژوهش های بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه خط مشی و روش های اجرایی پزشکان بیمارستان </span>کتابچه خط مشی و روش های اجرایی پزشکان بیمارستان
ایمنی بیمار
کتابچه بهداشت محیط
کنترل عفونت
مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای
قوانین و مقررات بیمارستان
معونت درمان
Collapse معاونت درمانمعاونت درمان
معاونت درمان بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های بالینی</span>بخش های بالینی
بخش های داخلی
بخش های جراحی
بخش های ویژه
بخش های کودکان
بخش های اورژانس
بخش های پاراکلینیک
ریاست بخش های بالینی
بخش های پاراکلینیک
تخصص ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
مدیریت خدمات پرستاری
مدیریت دارو و تجهیزات
مدیریت درمان
مدیریت هماهنگی بالینی (Case Manager)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد کنترل عفونت</span>واحد کنترل عفونت
معرفی واحد کنترل عفونت
سوپروایزر و و پرستار واحد کنترل عفونت
Collapse معاونت بین المللمعاونت بین الملل
معاون امور بین الملل
Collapse کتابخونهکتابخونه
صفحه نخست کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
درباره ما
برنامه راهبردی کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های کتابخانه</span>آیین نامه های کتابخانه
ایین نامه عضویت
آیین نامه کتابخانه
آیین نامه وجین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تازه های کتاب</span>تازه های کتاب
کتب جدید سال 98
سری دوم کتب جدید سال 98
کتب جدید سال 99
کتب جدید سال 1400
کتاب های الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خبرنامه کتابخانه</span>خبرنامه کتابخانه
خبرنامه آذر 97
خبرنامه اسفند 97
جستجو در کتابخانه های دانشگاه(کوها)
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
لینک VPN
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جستجو در پایگاه های اطلاعاتی</span>جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
جستجو در پایگاه اطلاعاتی خارجی
جستجو در پایگاه اطلاعاتی داخلی
راهنمای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور آموزشی</span>بروشور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور آموزشی</span>بروشور آموزشی
بروشور آموزشی 1
بروشور آموزشی 2
بروشور معرفی خدمات کتابخانه
بروشور آموزشی 3
معرفی خدمات کتابخانه
سفارش مقاله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کارگاه های آموزشی</span>برنامه کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی سه ماه اول 98
برنامه کارگاه های بهمن 1397
برنامه کارگاه های دی 1397
برنامه کارگاه های دی و بهمن 1394
برنامه کارگاه های مهرو آبان 1394
برنامه کارگاه های 1393
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
فرآیند خرید کتاب از نمایشگاه کتاب
فرآیند فهرست نویسی منابع
فرآیند عضویت
فرآیند ثبت کتب
فرآیند ثبت کتب الکترونیکی
فرآیند امانت دادن کتاب
فرآیند تحویل کتاب به کتابخانه
فرآیند پیگیری کتب در امانت
فرآیند پرینت
فرآیند کپی
ارائه خدمات کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم سفارش مقاله
فرم عناوین کتاب های مورد نیاز گروه های مختلف
گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی
کتابخانه دیجیتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش عملکرد</span>گزارش عملکرد
گزارش عملکرد کتابخانه در سه ماه اول سال 1398
گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399
گزارش عملکرد کتابخانه در سه ماه سوم سال 1400
گزارش عملکرد کتابخانه در سه ماه چهارم سال 1400
کارمندان کتابخانه
پیوند های مفید
پرسشهای متداول
گالری تصاویر
اخبار کتابخانه
نقشه سایت
از کتابدار بپرس
تماس با ما
فرم نظر سنجی الکترونیکی
Collapse نظام  پیشنهاداتنظام پیشنهادات
سامانه ایده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنایی با مدیریت دانش</span>آشنایی با مدیریت دانش
کلیات مدیریت دانش
کمیته مدیریت دانش نمازی
مواردی که به عنوان پیشنهاد مورد تایید نیست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
آموزش فراتر از خلاقیت
آموزش مدیریت انگیزه
آیین نامه کمیته مدیریت دانش بیمارستان نمازی
اعضای کمیته.
مور رفاهی و فوق برنامه
Collapse امور رفاهی و فوق برنامهامور رفاهی و فوق برنامه
مجتمع ولایت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات رفاهی</span>خدمات رفاهی
مجموعه فرش زندیه
بازرگانی پور علوانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیوه نامه رفاهی </span>شیوه نامه رفاهی
آموزشی پژوهشی
درمانی
ورزشی
زیارتی
حمایتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ورزشی</span>ورزشی
ثبت نام آنلاین استخر ولایت
تعرفه استفاده از اماکن ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه استفاده از اماکن ورزشی</span>برنامه استفاده از اماکن ورزشی
برنامه استفاده از اماکن ورزشی آقایان
برنامه استفاده از اماکن ورزشی بانوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استخر کوثر</span>استخر کوثر
شرایط ویژه پرسنل
سایت استخر کوثر
استخر مخابرات
سالن ورزشی نمازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات</span>تسهیلات
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک ملت
بانک ملی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفریحی</span>تفریحی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رزرو مراکز اقامتی</span>رزرو مراکز اقامتی
مهمانسرای شیراز
باغ های دانشگاه
زائر سرای مشهد
مهمانسرای کیش
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کشور
سفر کیش
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
برنامه تحول نظام سلامت
منشور حقوق بیمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات بیمارستان</span>خدمات بیمارستان
خدمات بخش های بستری
خدمات اورژانس
خدمات پاراکلینیک
خدمات سرپایی
پزشکان و اساتید
قوانین و مقررات بیمارستان
اطلاعات بیماریها
فهرست تلفن های بیمارستان
نقشه بیمارستان
ثبت شکایات
ساعات و قوانین ملاقات
بیمه های طرف قرارداد
هزینه های اقامت و درمان بیماران
آگهی های مناقصه و مزایده
تقدیر از پرسنل بیمارستان
واحد خدمات حضوری و غیر حضوری
پیامک تعاملی
دفترچه راهنمای مراجعین
آموزش گروهی بیمار و همراه
پرسش های متداول
نحوه مراقبت از بیمارات کرونا در منزل
کتابچه خط مشی و روش های اجرایی
Collapse بخش  داخلیبخش داخلی
داخلی عمومی 1
گوارش بزرگسال
داخلی کلیه 1
داخلی کلیه 2
داخلی مغز و اعصاب 1
پیوند مغز استخوان
هماتولوژی 1
هماتولوژی 2
هماتولوژی 3
مراقبت از بیماران تشنجی
اندوسکوپی بزرگسال
مراقبتهای پس از اندوسکوپی
غدد بزرگسال
پست آنژیو
داخلی مغز و اعصاب 2
سکته حاد مغزی( استروک)
آلرژی و ایمونولوِژی
مراقبتهای آنژیو گرافی
واحد مراقبت های قلبی تنفسی (CUCR)
داخلی ریه
Collapse بخش های جراحیبخش های جراحی
اتاق عمل
ریکاوری
جراحی 1
جراحی 3
جراحی کودکان
جراحی پلاستیک و ترمیمی
جراحی مغز و اعصاب بزرگسال
جراحی مغز و اعصاب کودکان
جراحی استخوان و مفاصل
جراحی کلیه و مجاری ادراری
مادران پر خطر
Collapse بخش های ویژهبخش های ویژه
مراقبت‌های ویژه مرکزی
مراقبت‌های ویژه داخلی 1
مراقبت‌های ویژه داخلی 2
مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان A
مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان B
مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان C
مراقبت‌های ویژه داخلی کودکان 1
مراقبت‌های ویژه داخلی کودکان 2
مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب 1
مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب 2
مراقبت‌های ویژه جراحی
مراقبت‌های ویژه جراحی نوزادان
مراقبت‌های ویژه جراحی کودکان
مراقبتهای قلبی1
مراقبتهای قلبی 2
مراقبتهای ویژه کوید
Collapse بخش های اورژانسبخش های اورژانس
اورژانس نوزادان
اورژانس کودکان
عمومی کودکان
بخش عمومی
اورژانس جراحی
اورژانس بزرگسال
بخش درمان حاد 1
بخش درمان حاد 2
Collapse بخش های کودکانبخش های کودکان
داخلی کودکان 1
داخلی کودکان 2
داخلی کودکان 3
گوارش کودکان
غدد کودکان
ایمونولوژِی
جراحی مغز و اعصاب کودکان
جراحی کودکان
نورولوژِی کودکان
Collapse بخش های پاراکلینیکبخش های پاراکلینیک
اکوکاردیوگرافی بزرگسال
سنجش تراکم استخوان
یوروداینامیک
نوار قلب
اندوسکوپی بزرگسال
گازهای خون
آزمایشگاه
پزشکی هسته ای
اکو کاردیوگرافی کودکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داروخانه </span>داروخانه
معرفی بخش
خبرنامه مرکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم
نشریه بالینی
آماده سازی داروهای تزریقی
تصویربرداری
اندوسکوپی کودکان
بخش دیالیز
پرتو درمانی
فیزیوتراپی
Collapse بخش های  اداریبخش های اداری
مدیریت امور مالی
مدیریت فن آوری اطلاعات
مدیریت امور عمومی
مدیریت روابط عمومی
مدیریت فنی و عمرانی
مدیریت HSE و سلامت کار
مهندسی پزشکی
امور قراردادها
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
مسئول بهبود کیفیت
مسئول مددکاری
مسئول تغذیه
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
مدیریت پرستاری
معاون پرستاری
سوپروایزرهای شیفت صبح
سوپروایزرهای شیفت عصر و شب
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر آموزش سلامت
سوپروایزر کنترل عفونت
سوپروایزر اتاق عمل
چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری
Collapse آموزش  کارکنانآموزش کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پرستاری</span>آموزش پرستاری
معرفی واحد
آموزش ضمن خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پرسنل</span>آموزش پرسنل
اطلاعات دارویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
دستوالعمل ها
کتاب استانداردهای خدمات پرستاری
راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد
آموزش جدیدالورود
اسلاید و فیلم های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره های در حال اجرا</span>دوره های در حال اجرا
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش اتاق عمل</span>آموزش اتاق عمل
معرفی واحد
برنامه های آموزشی در حال اجرا
آموزش ضمن خدمت
فایلهای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش اداری و پاراکلینیک</span>آموزش اداری و پاراکلینیک
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کلاسهای آموزش اداری و پاراکلینیک</span>برنامه کلاسهای آموزش اداری و پاراکلینیک
دوره های در حال اجرای تیر و مرداد 1400
دوره های در حال اجرای مهر 1400
دوره های در حال اجرای آبان 1400
دوره های در حال اجرای آذر 1400
دوره های در حال اجرای دی 1400
دوره های در حال اجرای بهمن 1400
دوره های درحال اجرای اردیبهشت 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
اختصارات پزشکی
راهنمای استفاده از سامانه حضور و غیاب کیمیا پردازان
قوانین و مقررات داخلی بیمارستان
کتابچه های توجیهی بخش ها
سمینارها و همایش
نیازسنجی آموزشی کارکنان
معرفی واحد منابع انسانی
Collapse تصویربرداریتصویربرداری
رادیوگرافی
سونوگرافی
سی تی اسکن
ام.ار.ای
ماموگرافی
فلوروسکوپی
آنژیوگرافی
فیزیک بهداشت و کنترل کیفی تصاویر
انفورماتیک تصویربرداری پزشکیمرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal