مدیریت
تاریخچه
درسال 1373 اداره آمار و خدمات ماشینی با رویکرد تأمین و پشتیبانی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه شکل گرفت.
این اداره در سال 1382 به مدیریت فناوری اطلاعات تغییر نام یافت و در این سال کلیه نیروهای متخصص و کارشناسان مرتبط در سایر واحدهای تابعه دانشگاه در حوزه ستادی، مستقر شدند.
از آن پس، فعالیت های این مدیریت حول چهار محور اصلی سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اطلاعات تفکیک شدند.
بخش سخت افزار متولی تأمین و کنترل کلیه سخت افزارهای مورد نیاز دانشگاه در سطح استان، بخش نرم افزار متولی تأمین ونظارت بر کلیه نیازهای نرم افزاری دانشگاه در سطح استان، بخش شبکه متولی ایجاد، توسعه و نگهداری بستر شبکه ای دانشگاه در سطح استان و بخش اطلاعات شامل تأمین و توسعه نیازهای اطلاعاتی دانشگاه در سطح استان بوده اند. درسال 1386 اداره مخابرات با این مدیریت ادغام گردید و نام این مدیریت به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر یافت.
هم اکنون این مدیریت از سه اداره و چهار واحد تشکیل شده است. این ادارات شامل اداره آمار، اداره زیرساخت و اداره نرم افزار می باشند.
اداره زیر ساخت خود شامل واحدهای شبکه، مخابرات، سخت افزار و اینترنت می باشد. اداره نرم افزار شامل واحدهای نرم افزار، وب سایت، اتوماسیون اداری و واحد GIS می باشد. واحدهای این مدیریت شامل واحد دیتا سنتر، واحد تحقیق و توسعه، واحد شبکه رابطین می باشد. هر اداره شامل یک رئیس و تعدادی کارشناس متخصص امور محوله می باشد. هر واحد شامل یک مسئول و تعدادی کارشناس متخصص در زمینه امور محوله می باشد.
 
مدیران:
 
 
مهندس محمدباقر اسلامی پور
کارشناس ارشد 
مدیر کل امور فرابری داده ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1373 - 1382)
دکتر سید جلیل معصومی
متخصص تغذیه بالینی
عضو هیأت علمی واستادیار دانشکده تغذیه و علوم غذایی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات (1382 - 1386)
 
 دکتر سید هدایت الله فقیه
دکترای عمومی پزشکی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات (1386 - تاکنون) 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/06
تعداد بازدید:
9453
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal