معرفی

خانم مریم فخرزاد

سمت: مسئول واحد و کارشناس آموزشی

تلفن: 07132361618 داخلی: 2018

ایمیل: efllowshipe@gmail.com

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
----------------------------------------------------

خانم لیلا جعفری

سمت: مسئول دفتر

تلفن: 07132361618 داخلی: 2201

ایمیل: leilajafari1412@gmail.com

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
---------------------------------------------------- 

خانم مرجان طلوع

سمت: کارشناس امور هنری

تلفن: 07132361618 داخلی: 2046

ایمیل: ravabetdp1@sums.ac.ir

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
----------------------------------------------------

خانم توران کریمی

سمت: کارشناس امور هنری

تلفن: 07132361618 داخلی: 2047

ایمیل: virtualunilib@sums.ac.ir

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/12
تعداد بازدید:
647
Powered by DorsaPortal