آموزش و توانمندسازی در زمینه آموزش مجازی

آموزش و توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارشناسان، و دانشجویان رکن اصلی توسعه کیفی در دانشگاهها محسوب می شود. با توجه به توسعه فناوریهای نوین و ضرورت استفاده از یادگیری ترکیبی در ارائه دروس دانشگاهی، آموزش و توانمندسازی اعضای هیات علمی دربهره گیری از فناوری های نوین اهمیت زیادی دارد. در همین رابطه دفترتوسعه آموزش دانشکده مجازی با برگزاری دوره های کوتاه مدت در زمینه آشنایی با نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی به ویژه نرم افزارهای تولید محتوا تلاش می کند زمینه کاربست و توسعه بیشتر آمزوش های مجازی و ترکیبی را فراهم آورد:

  •  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا
  • جلب مشارکت اعضای هیات علمی در ارائه دروس به شیوه یادگیری ترکیبی
  •  برگزاری مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ویژه دانشجویان علوم پزشکی کشور
  •  مشارکت در برگزاری فلوشیپ یک ماهه کشوری یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی
  •  برگزاری آموزشهای همزمان، غیرهمزمان و آموزش چند رسانه ای با هدف توسعه آموزش مجازی
  •   تهیه بروشورها و پمفلت های آموزشی در زمینه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

راهنماها و لینک های مفید

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/15
تعداد بازدید:
550
Powered by DorsaPortal