سامانه بانک نمونه های بالینی

سامانه بانک نمونه های بالینی

آموزش بالینی و کسب تجربه های آموزشی کافی یکی از اهداف مهم در آموزش رشته های بالینی است اما به دلیل نبود شرایط یکسان برای همه یادگیرندگان و کارآموزان در دوره های عملی یا عدم تنوع بیماری ها و Case های پیچیده، گاهی دوره های بالینی صرفا مبتنی بر فرصت های اتفاقی گذرانده می شود و ممکن است دوره های کارآموزی گاهی اثربخشی کافی را نداشته باشند. با توجه به توسعه زیرساختهای الکترونیکی در سالهای جدید و تاکید سیاستهای طرح تحول و نوآوری آموزشی بر بهره گیری از فناوری های نوین، ماموریت ویژه راه اندازی سامانه بانک نمونه های بالینی، با هدف مستندسازی و نشر دانش بالینی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز محول گردید. این سامانه جامع با آدرس Casebook.sums.ac.ir قابل دسترسی است. ایده اولیه در سال1390 شکل گرفته و مراحل مطالعاتی، علمی، و فنی و تامین پشتیبانی  تا سال 1392 ادامه داشت. اولین نمای بانک نمونه های بالینی در  1393 به طور محدود و آزمایشی آغاز گردید. پس از ساخت مدل اولیه،  سامانه در 4 مرحله و با تشکل جلسات متعدد آموزشی و فنی در قالب گروه های کانونی، مورد ارزیابی قرار گرفته باگ گیری شد. فرم تدوین نمونه بالینی بر روی سامانه قابل دسترسی است و در طی فرایند مدونی مورد های بالینی تدوین شده و پس از تایید استاد راهنما یا اتندینگ بخش، جهت ثبت در سامانه بارگذاری اولیه می شود. پس از تایید فنی مورد،  بارگذاری و نشر نهایی انجام میشود. امکان ثبت کلیه مشخصات تشخیصی، آزمایشگاهی، درمانی، مراقبت های بالینی و ... متناسب با ماهیت رشته های تخصصی مختلف امکان پذیر است. به لحاظ آموزشی و فنی امکان نقد و Peer review  در قالب فوروم برای هر مورد وجود دارد و نیز امکان مشاهده تعداد بازدید از هر Case وجود دارد. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از سال 1395 بارگذاری حداقل یک مورد بالینی توسط هر دستیار قبل از فارغ التحصیلی به عنوان شرط لازم برای فراغت از تحصیل دستیاران الزامی تعیین گردید. مجموعه این نمونه های بالینی ذخیره اطلاعاتی خوبی برای نشر اطلاعات بین دانشجویان مختلف و به ویژه دروس عملی بالینی و ایجاد بحث های بالینی است. شایان ذکر است بارگذاری محتواهای الکترونیکی دارای بار آموزشی بالا توسط هر عضو هیات علمی یا دستیار بالینی و یاحتی اینترن های دانشگاههای مختلف کشور زیر نظر استاد اتندینگ مربوطه امکان پذیر است و با رعایت اصول اخلاقی بی نام بودن نام بیماران و ... مورد های بالینی با نام ارائه دهنده د راین سامانه ثبت می شود.

Casebook.sums.ac.ir

هدف کلی

ایجاد شبکه مدیریت و نشر دانش بالینی مبتنی بر شواهد در دانشگاه های علوم پزشکی در راستای توسعه عدالت آموزشی

اهداف اختصاصی

 •  ایجاد امکان ثبت و بارگذاری نمونه های بالینی (شرح حال و تاریخچه بیماری، معاینات فیزیکی و ...)
 •  ایجاد امکان ثبت و بارگذاری آزمایشات بالینی، رادیولوژی، و ....
 •  ایجاد امکان بارگذاری فیلم، صوت، تصویر و محتوای الکترونیکی بر روی سایت
 • ایجاد امکان مشاهده گراند راندها و راندهای بالینی
 • ایجاد امکان تعامل، نقد، بازاندیشی و بحث از طریق تالار و اتاق های گفتگو
 •  ایجاد امکان درج کامنت، سوال، و ... در مورد هر مورد بالینی بارگذاری شده
 • ایجاد امکان تشکیل گروه های دانشجویی بحث و تعامل در سایت
 • ایجاد امکان دسترسی به موردهای بالینی دارای ویژگی های آموزشی استاندارد برای همه دانشجویان و پزشکان کشور
 • افزایش دانش و مهارت بالینی دانشجویان علوم پزشکی و پزشکان سراسر کشور
 • امکان تمرین، تکرار، خودارزیابی دانشجو یاسایر کاربران از طریق پیش آزمون و پس آزمون
 • امکان شرکت در دوره­های بازآموزی بامطالعه و آزمون الکترونیکی در هر مورد بالینی و اخذ امتیاز دوره غیر حضوری

 راهنماها و لینک های مفید

 •  راهنمای  تدوین و ثبت نمونه های بالینی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/18
تعداد بازدید:
923
Powered by DorsaPortal