کارکنان

کارشناس مسئول تولید محتوای الکترونیکی

 • نام و نام خانوادگی: خانم مریم فخرزاد
 •  سمت: کارشناس مسئول تولید محتوا
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
 • فعالیتها: طراحی، تولید و ارزیابی محتواهای الکترونیکی
 •  تخصص آموزشی: نرم افزارهای استوری لاین، استودیو، Ispring، کمتژیا
 •  ایمیل:  maryamfakhrzad63@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •  شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2018

کارشناس مسئول توسعه آموزش مجازی

 • نام و نام خانوادگی: خانم مریم تراشچین
 •  سمت: کارشناس مسئول توسعه آموزش مجازی
 •  تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 •  فعالیتها: برگزاری دوره های کوتاه مدت، پایش فعالیت های سامانه HOP، امور دانش پژوهی
 •  تخصص آموزشی: نرم افزار استوری لاین، استودیو، Ispring، کمتژیا
 •  ایمیل:  tarashchin@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2024

 کارشناس سامانه نوید و آزمون ساز الکترونیکی

 •  نام و نام خانوادگی: خانم زهرا هادیان فرد
 •  سمت: کارشناس توسعه آموزش و امور سامانه نوید
 •  تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری سلامت
 •  فعالیتها: امور سامانه نوید، سامانه آزمون ساز الکترونیکی،  وب سایت دانشکده
 • ایمیل:  Hadianfard.zahra@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2019

کارشناس سامانه نوید و همکار تولید محتوای الکترونیکی

 •   نام و نام خانوادگی: خانم لیلا جعفری
 •  سمت: کارشناس توسعه آموزش و امور سامانه نوید
 •  تحصیلات: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 •  فعالیتها: امور سامانه نوید، مسئول دفتر دانشکده مجازی
 •  ایمیل:  Leilajafari1412@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2201

کارشناس گرافیک و همکار تولید محتوا

 •  نام و نام خانوادگی: خانم مرجان طلوع
 • سمت: کارشناس گرافیک و تولید محتوا
 • تحصیلات: کارشناسی گرافیک
 •  فعالیتها: طراحی پوستر، ضبط صدا، طرح جلد محتواها و نشریات، تولید محتوای الکترونیکی 
 •  تخصص های تولید محتوا: کمتژیا، استوری لاین، استودیو
 •   ایمیل:  Ravabetdp1@sums.ac.ir
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2046

کارشناس امور پژوهشی و همکار تولید محتوا

 •   نام و نام خانوادگی: توران کریمی
 •  سمت: کارشناس تولید محتوا و کارشناس امور پژوهشی
 •  تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
 •   فعالیتها: ضبط صدا، تولید محتوای الکترونیکی، امور پایان نامه ها و طرح ها 
 •  تخصص های تولید محتوا: کمتژیا، استوری لاین
 •   ایمیل:  Karimi.touran@yahoo.com
 • ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2047

کارشناس فناوری اطلاعات و همکار سمانه ال ام اس

 •  نام و نام خانوادگی: آقای حجت نقاش
 • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 • تحصیلات: کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر
 •   ایمیل:  hojjat.naghash@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی2017

کارشناس سامانه آزمون ساز الکترونیکی

 •   نام و نام خانوادگی: آقای عباس رستمی
 •  سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 •  تحصیلات: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
 •   ایمیل:  amozesh_m@sums.ac.ir
 • ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی2015
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/13
تعداد بازدید:
997
Powered by DorsaPortal