کارکنان
کارشناس مسئول توسعه آموزش مجازی
 • نام و نام خانوادگی: خانم مریم تراشچین
 •  سمت: کارشناس آموزش مقطع دکتری دانشکده مجازی
 •  تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 •  ایمیل:  tarashchin@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2024

کارشناس مسئول توسعه آموزش مجازی

 • نام و نام خانوادگی: خانم مریم معلمی
 • سمت: کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مجازی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • ایمیل: maryam.moalemi@yahoo.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2020

 کارشناس سامانه نوید و آزمون ساز الکترونیکی

 •  نام و نام خانوادگی: خانم زهرا هادیان فرد
 •  سمت: کارشناس توسعه آموزش و امور سامانه نوید
 •  تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری سلامت
 •  فعالیتها: امور سامانه نوید، سامانه آزمون ساز الکترونیکی،  وب سایت دانشکده
 • ایمیل:  Hadianfard.zahra@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2019

کارشناس سامانه نوید و همکار تولید محتوای الکترونیکی

 •   نام و نام خانوادگی: خانم لیلا جعفری
 •  سمت: کارشناس توسعه آموزش و امور سامانه نوید
 •  تحصیلات: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 •  فعالیتها: امور سامانه نوید، مسئول دفتر دانشکده مجازی
 •  ایمیل:  Leilajafari1412@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2201

کارشناس فناوری اطلاعات و همکار سامانه ال ام اس

 •  نام و نام خانوادگی: آقای حجت نقاش
 • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 • تحصیلات: کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر
 •   ایمیل:  hojjat.naghash@gmail.com
 •  ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 • شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2017

کارشناس سامانه آزمون ساز الکترونیکی

 •   نام و نام خانوادگی: آقای عباس رستمی
 •  سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 •  تحصیلات: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
 •   ایمیل:  amozesh_m@sums.ac.ir
 • ایمیل دانشکده جهت بیان درخواست های آموزش مجازی: vums@sums.ac.ir
 •   شماره تلفن: 32300037 - 071  داخلی 2015
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/13
تعداد بازدید:
1006
Powered by DorsaPortal