برنامه مدرسه
 
جهت دانلود فایل PDF مدرسه تابستانه اینجا را کلیک کنید. 

 

برنامه زمان بندی دوره

 روز اول: شنبه 16-5-1400 مفاهیم و مقدمات آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسات آنلاین همزمان

کد

E

شنبه-

-

تلاوت آیاتی از قرآن مجید + پخش سرود ملی

*

8:15 8:00

 

سخنرانی کوتاه آنلاین

دکتر مجیدرضا فرخی

معارفه و افتتاحیه

*

8:45 8:15

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

معرفی دوره و مسیر یادگیری

*

9:15 8:45

 

ابزارهای تعاملی مبتنی بر وب در LMS نوید

*

10:30 9:15

 

استراحت

10:45 10:30

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر ناهید ظریف صنایعی

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی

*

11:30 10:45

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر مانوش مهرابی

یادگیری ترکیبی چیست؟

*

12:30 11:30

 

در گروه واتزاپ اعلام خواهد شد

لینک ورود به کلاس مجازی

 

 

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز اول جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

کد

زمانفایل پی دی اف

-

راهنمای تنظیمات کامپیوتر و نصب Adobe Connect

*

قبل از کلاس مطالعه کنید

 

فایل پی دی اف

دکتر زهرا کریمیان

اصول برگزاری یک جلسه مجازی یا وبینار آنلاین

*

قبل از کلاس مطالعه نمایید

 

فایل ویدئویی

دکتر مانوش مهرابی

ایجاد کلاس مجازی با استفاده از نرم افزار BigBlueButton

*

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل چندرسانه ای

دکتر ناهید ظریف صنایعی

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی

*

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل چندرسانه ای

دکتر مانوش مهرابی

یادگیری ترکیبی چیست؟

*

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل چندرسانه ای

دکتر زهرا کریمیان

مدل های یادگیری ترکیبی

*

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل چندرسانه ای

دکتر زهرا کریمیان

ابزارهای تعاملی مبتنی بر وب در یادگیری الکترونیکی

*

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل پی دی اف

دکتر زهرا کریمیان

آشنایی با روش های ارزشیابی در محیط های الکترونیکی

*

مطالعه در وقت آزاد

 

 

·      فعالیت های یادگیری روز اول: مشارکت در بحث و تعاملات جلسات آنلاین همزمان

 

روز دوم: یکشنبه 17-5-1400 تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم افزار Camtasia

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

یک شنبه-

-

تلاوت آیاتی از قرآن مجید

8:15 8:00

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

نکاتی در انتخاب نرم افزارهای آموزشی

9:45 8:15

 

15 اصل چند رسانه ای در تولید محتوای الکترونیکی

10:30 9:45

 

استراحت

10:45 10:30

 

نمایش عملی آنلاین

مهندس عباس رستمی

ضبط صدا و تصویر صفحه با استفاده از نرم افزار Camtasia

12:00 10:45

 

ویرایش فایل ضبط شده (افزودن افکت، نوشته و علائم به ویدئو و ...)

 

انواع شیوه های افزودن تصویر و ویدئوی استاد به صفحه

 

نحوه گرفتن انواع خروجی ها با حجم های مختلف

 

نمایش عملی آنلاین

مهندس محمدجواد زمردیان

آموزش نرم افزار Adobe Audition

12:30 12:00

 

 

فعالیت یادگیری:

·      ضبط و ویرایش یک موضوع آموزشی  5 دقیقه ای با استفاده از نرم افزار Camtasia و ارسال از طریق بخش پیام سامانه نوید

·      اختیاری: تمرین ضبط و ویرایش یک فایل صوتی با نرم افزار Adobe Audition

·      آخرین مهلت ارسال محتوا: 15 شهریور ماه

 

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز دوم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زمانویدئوی نمایش عملی

مهندس عباس رستمی

فایل آموزش نصب نرم افزار Camtasia

حتما قبل از کلاس مطالعه و نصب نمایید

 

ویدئوی نمایش عملی

مهندس محمدجواد زمردیان

فایل آموزش نرم افزار Adobe Audition

مطالعه در وقت آزاد

 

 

روز سوم: دوشنبه 18-5-1400 تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم افزار Ispring

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

دو شنبه-

-

تلاوت کلامی از قرآن مجید + پخش سرود ملی

8:15 8:00

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر ناهید ظریف صنایعی

معرفی نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Ispring

10:30 8:15

 

تنظیمات Presenter و شاخه بندی صفحات

 

صداگذاری و ویرایش صدا

 

افزودن فایلهای الحاقی

 

استراحت

10:45 10:30

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

افزودن شخصیت های ارائه دهنده، چیدمان، رنگ، قالب بندی

12:30 10:45

 

افزودن آزمون های الکترونیکی در نرم افزار

 

گرفتن انواع خروجی، کاهش حجم خروجی ها و نکته های Ispring

 

 

 

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز سوم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زمانویدئوی نمایش عملی

-

فایل آموزش نصب نرم افزار ispring

حتما قبل از کلاس مطالعه و نصب نمایید

 

 

 فعالیت یادگیری

·      تهیه یک محتوای الکترونیکی تعاملی با حداقل 20 اسلاید با نرم افزار Ispring  با فرمت اسکورم 1.2 و ارسال از طریق بخش پیام سامانه نوید

·      آخرین مهلت ارسال محتوا: 15 شهریور ماه

         

 

روز چهارم: سه شنبه 19-5-1400 استفاده از ابزارهای آزاد در آموزش مجازی

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

دو شنبه-

-

                  تلاوت کلامی از قرآن مجید + پخش سرود ملی

8:15 8:00

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر مانوش مهرابی

ابزارهای تعاملی آزاد در مدیریت دوره های الکترونیکی (Jing، Survey Monky، 1001 TVs، Edmodo، Kahoot، قرار، ادیت عکس و صدا و ...

10:30 8:15

 

استراحت

10:45 10:30

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

ساخت انواع پرسشنامه و نظرسنجی در محیط های الکترونیکی 

12 10:45

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر مانوش مهرابی

MOOCs و کاربرد آن در آموزش

12:30 12:00

 

 

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز چهارم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زمان-

-

-

-

 

  

فعالیت یادگیری

·      تکلیف درسی ارائه شده توسط مدرس در زمان آموزش

روز پنجم: چهارشنبه 20-5-1400 تولید محتوای الکترونیکی نرم افزار StoryLine  و معرفی یک نرم افزار

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

سه شنبه-

-

تلاوت کلامی از قرآن مجید + پخش سرود ملی

8:15 8:00

 

نمایش عملی آنلاین

خانم مریم فخرزاد

آشنایی با محیط نرم افزار و ضبط و ویرایش صدا

8:45 8:15

 

ایجاد انواع آزمون‌های تعاملی استاندارد

9:30 8:45

 

نمایش عملی آنلاین

خانم مریم تراشچین

همزمان کردن (Sync) عناصر دیداری و شنیداری با اشیاء یادگیری

10:00 9:30

 

نمایش عملی آنلاین

چیدمان، قالب بندی و گرفتن انواع خروجی از نرم افزار

10:30 10:00

 

استراحت

10:45 10:30

 

مشارکت دانشجویان

مدرسین و شرکت کنندگان

پرسش و پاسخ و رفع اشکال

11:30 10:45

 

نمایش عملی آنلاین

مهندس زهرا هادیان فرد

معرفی نرم افزار ساخت اپلیکیشن آموزشی

12:30 11:30

 

 تکالیف:

تهیه یک محتوای الکترونیکی با حداقل 10 اسلاید با استفاده از نرم افزار StoryLine با نسخه اسکورم 1.2 و ارسال از طریق بخش پیام سامانه نوید

 

 فایل های آفلاین مرتبط

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز پنجم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زماننمایش عملی آفلاین

خانم مریم تراشچین

فایل آموزش نصب نرم افزار StoryLine

حتما قبل از کلاس مطالعه و نصب نمایید

 

جزوه پی دی اف

دکتر زهرا کریمیان

شاخص های کیفی تولید اپلیکیشن

مطالعه در وقت آزاد

 

 

 

روز ششم: شنبه 23-5-1400 ساخت و ویرایش ویدئوهای آموزشی  

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

چهار شنبه-

-

تلاوت کلامی از قرآن مجید

8:15 8:00

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

نکاتی در ساخت ویدئو های آموزشی

9:15 8:15

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر لیلی مصلی نژاد

معرفی نرم افزارهای ساخت کلیپ های ویدئویی

10:00 9:15

 

چگونه برای محتواهای الکترونیکی خود QR Code بسازیم

10:30 10:00

 

استراحت

10:45 10:30

 

نمایش عملی آنلاین

دکتر لیلی مصلی نژاد

آموزش نرم افزار SPARKOL برای ساخت محتواهای خُرد

12:30 10:45

 

 

فعالیت یادگیری:

·      اختیاری: از یک فعالیت عملی یک ویدئوی 10 دقیقه ای تهیه و پس از ویرایش از طریق بخش پیام سامانه نوید ارسال نمایید

·      ساخت یک محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار SPARKOL

 

 

فایل های آفلاین مرتبط

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز ششم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زمانجزوه پی دی اف

دکتر زهرا کریمیان

Micro Learning چیست؟

مطالعه قبل از حضور در جلسه

 

جزوه پی دی اف

دکتر زهرا کریمیان

نحوه کم کردن حجم فایل های ویدئویی با استفاده از HandBrake

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر لیلی مصلی نژاد

نحوه ویرایش و زیرنویس کردن فایل های ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر محمد مومنی

نحوه ویرایش و زیرنویس کردن فایل های ویدئویی با Kapwing

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر لیلی مصلی نژاد

معرفی انواع ویدئو کلیپ های آموزشی

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر لیلی مصلی نژاد

معرفی نرم افزارهای ساخت کلیپ های ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر لیلی مصلی نژاد

چگونه برای محتواهای الکترونیکی خود QR Code بسازیم

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر لیلی مصلی نژاد

آموزش نرم افزار SPARKOL برای ساخت محتواهای خُرد

مطالعه در وقت آزاد

 

 

 

روز هفتم: یک شنبه 24-5-1400 روندها و چالش های نوین در آموزش مجازی 

شیوه ارائه

مدرس

عنوان جلسه

چهار شنبه-

-

تلاوت کلامی از قرآن مجید + پخش سرود ملی

8:15 8:00

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر ناهید ظریف صنایعی

یادگیری مبتنی بر موبایل Mobile Learning

8:45 8:15

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر مانوش مهرابی

اصول بازی گونه سازی Gamification در آموزش

10:00 8:45

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر ناهید ظریف صنایعی

اخلاق حرفه ای در محیط های مجازی

10:30 10:00

 

استراحت

10:45 10:30

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر لیلی مصلی نژاد

شبیه سازی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

11:45 10:45

 

سخنرانی تعاملی آنلاین

دکتر زهرا کریمیان

خلاقیت و نوآوری با بهره گیری از آموزش مجازی (رویکرد TRIZ)

12:45 11:45

 

همه شرکت کنندگان و اساتید

اختتامیه

13:00 12:45

 

 

 

شیوه ارائه

مدرس

فایل های مرتبط با روز هفتم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

زمانفایل ویدئویی

دکتر ناهید ظریف صنایعی

یادگیری مبتنی بر موبایل Mobile Learning

مطالعه در وقت آزاد

 

فایل ویدئویی

دکتر مانوش مهرابی

اصول بازی سازی آموزشی Gamification

مطالعه در وقت آزاد

 

چندرسانه ای

دکتر زهرا کریمیان

مروری بر مفاهیم بازی، بازی گونه سازی، بازی های جدی، و شبیه سازی

مطالعه در وقت آزاد

 

 

 

هرگونه تغییر احتمالی در برنامه در روزهای مدرسه تابستانی به اطلاع شما خواهد رسید

 

منتظر حضور گرم شما هستیم
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/16
تعداد بازدید:
1152
Powered by DorsaPortal