جشنواره شهید مطهری

به منظور مستندسازی دانش آموزشی و نشر و تبادل تجربیات نوآورانه آموزشی اعضای علمی و دست اندرکاران آموزش دردانشگاههاف از سال 1386 و به دنبال طرح دانش پزوهی آموزشی، اولین جشنواره شهید مطهری دراسفندماه 86 و در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار گردید. پس از آن همه ساله این جشنواره همزمان با هفته معلمی و روز استاد و برگزاری همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه هر سال و در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد. دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تلاش میکند ضمن ارتقای کیفیت فرایندهای نوآورانه در زمینه یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی با نشر نتایج فعالیت های انجام شده زمینه تبادل تجربات و بهره گیری از دانش کسب شده را فراهم آورد.

فرایندهای برگزیده دانشکده مجازی در جشنواره شهید مطهری

فرایندهای برگزیده کشوری

2.

3.

لینک های مرتبط

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سامانه ثبت تجارب آموزشی

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/02
تعداد بازدید:
1275
Powered by DorsaPortal