سامانه بانک نمونه های بالینی

در سال 1394 معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام به برنامه ریزی و اجرای طرح تحول و نواوری آموزشی نمود. با توجه به نقش و جایگاه فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه علمی، در بسته تحول آموزش در علوم پزشکی ابلاغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی فصل ویژه­ ای به آموزش های مجازی و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص داده شده است که در راستای سیاستها و برنامه های فرادستی، ماموریتهای دانشگاهی و کشوری توسعه آموزش های مجای به دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سپرده شد.

سیاست های فرا دستی در حیطه آموزش های مجازی

 • بسته تحول و نوآوری آموزشی در علوم پزشکی
 • محور های اصلی فعالیت های آموزش مجازی
 • برنامه عملیاتی ویژه و مشترک دانشگاه در کلان منطقه 5

الف. بسته توسعه آموزش های مجازی در علوم پزشکی

 • ناظر به سیاست های تعیین شده برنامه آموزش عالی حوزه سلامت
 • سیاست کلی شماره 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • سیاست کلی شماره 2: گسترش عدالت در نظام آموزش عالی سلامت
 • سیاست کلی شماره 4: حضور در عرصه های آموزش و منطقه ای و جهانی
 • سیاست کلی شماره 5: شبکه سازی در نظام آموزشی سلامت
 • سیاست کلی شماره 8: بهره مندی از فناوریهای نوین در آموزش عالی سلامت

ب. محور های اصلی فعالیت های مرکز آموزش های مجازی

 • سیاست کلی شماره 8: بهره مندی از فناوریهای نوین در آموزش عالی سلامت
 • سیاست 8.1 – تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 • سیاست 8.2 – کاربست فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی
 • سیاست 8.3 – ترویج استفاده از فناوری هاو تجهیزات نوین آموزشی (شبیه سازها، Skill Lab و ...)
 • سیاست 8.4 – گسترش آموزش های از راه دور درعرصه آموزش عالی سلامت
 • سیاست 8.5 – تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز ذی ربط
 • سیاست 8.6 – توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کاربست فناوری های نوین آموزشی
 • سیاست 8.7 – بهره مندی از بستر فناوری های نوین آموزشی برای ارتقای آموزش بیماران

ج. برنامه عملیاتی ویژه و مشترک دانشگاه در کلان منطقه 5

برنامه های ویژه:

 • راه اندازی دانشکده مجازی
 • طراحی و تدوین استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی
 • ایجاد بانک مجازی نمونه های بالینی کشور با بهره مندی از تجارب و ظرفیت­ های موجود در سایر دانشگاه ها

برنامه های مشترک:

 • مشارکت در تولید محتوای الکترونیکی در بازه زمانی یکساله و منطبق با برنامه و سرفصل هایی که دانشگاه علوم پزشکی مجازی ابلاغ می نماید، برای ارائه در بستر MOOCs ملی بعد از استقرار
 • جدول برنامه ها تا اواسط اسفند ماه جاری تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
 • توسعه آموزش مجازی اعم از رشته های مجازی و کاربری کمک آموزشی با استفاده از LMS خود و یا LMS دانشگاه علوم پزشکی مجازی که در اختیار ایشان قرار می گیرد.
 • مشارکت در کارگروه طراحی و استقرار ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده ها و مراکز آموزش مجازی کشور
 • مشارکت در کارگروه کوریکولوم های رشته های مرتبط با فضای مجازی

از زمان آغاز فعالیت های بسته توسعه آموزش های مجازی [بسته هشتم طرح تحول و نواوری آموزشی] تا کنون اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • راه اندازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • طراحی و راه اندازی اولین بانک نمونه های بالینی کشور
 • تامین و ایجاد زیرساخت سیستم مدیریت یادگیری LMS درکلان منطقه 5
 • طراحی و راه اندازی لاگ بوک الکترونیکی جراحی در سطح کشوی
 • مشارکت در تدوین سند استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی
 • مشارکت در تدوین آیین نامه های جامع آموزش مجازی
 • برگزاری بیش از 15 دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی سراسر کشور
 • تولید بیش از 500 محتوای الکترونیکی در زمینه آموزش مداوم، آموزش دانشجویی و آموزش سلامت
 • راه اندازی سامانه ها و پورتالهای مرتبط با آموزش های مجازی
 • تدوین کوریکولوم و تقاضای راه اندازی رشته های مجازی جدید

لینک های مرتبط:

خبرنامه معاونت آموزشی وزارت

گزارش اجرای بسته‌های تحول و نوآوری

مستندات معاونت آموزش در طرح تحول و نواوری آموزشی

بسته تحول و نوآوری آموزشی در علوم پزشکی

برنامه آموزشی حوزه سلامت دردولت تدبیر و امید

راهبردهای گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
606
Powered by DorsaPortal