توسعه آموزش مجازی کلان منطقه 5

مقدمه

* توسعه آموزش مجازی کلان منطقه 5

همسو با طرح تحول و نوآوری دردانشگاههای علوم پزشکی و دراستای نقشه جامع علمی کشور و به منظور توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت های برابر، توزیع مأموریت آموزشی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، جلوگیری از فعالیت های تکراری، استفاده از مزیت های منطقه ای، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمع امکانات، انتقال قدرت تصمیم گیری، مشارکت دانشگاه ها در موضوعات ملی و فرااستانی، نظام آموزش عالی سلامت کشور از نظر آمایش سرزمینی به 10 کلان منطقه به شرح زیر تقسیم گردید:

1ـ منطقه یک: شامل دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود.
2ـ منطقه دو: شامل دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه.
3ـ منطقه سه: شامل دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام
4ـ منطقه چهار: شامل دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، لرستان، دزفول و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه
5ـ منطقه پنج: شامل دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه
6ـ منطقه شش: شامل دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه
7ـ منطقه هفت: شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد
8ـ منطقه هشت: شامل دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه
9ـ منطقه نه: شامل دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و دانشکده های علوم پزشکیمستقر در منطقه
10ـ منطقه ده: شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه ا...(عج)، شاهد، ارتش و بهزیستی و توانبخشی
در همین راستا قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم به عنوان دانشگاه مادر قطب 5 و هم در نقش مرجعیت علمی در جلسات منظم هم اندیشی با دانشگاههای کلان منطقه 5 ضمن تبادل تجربیات و اشتراک زیرساختهای مجازی موجود تلاش می کند در سایه تشریک مساعی، بستر توسعه آموزش های مجازی را تقویت نماید.

از جمله فعالیت های انجام شده در کلان منطقه 5 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

برگزاری جلسات منظم هم اندیشی حضوری و الکترونیکی با دانشگاههای کلان منطقه 5
تامین و ایجاد زیرساخت سیستم مدیریت یادگیری LMS در سطح کلان منطقه 5
اجرای منظم دوره های توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی کلان منطقه 5
استفاده از همکاری اعضای هیات علمی کلان منطقه 5 در برگزاری دوره های توانمندسازی
تدوین، بحث و بررسی و نظر سنجی از دانشگاه های کلان منطقه 5 درمورد آیین نامه های مجازی
تدوین کوریکولوم رشته های جدید مجازی متناسب با قابلیت های دانشگاههای کلان منطقه 5
 

 
 سامانه کشوری پایش عملیاتی

 سامانه ثبت تجارب آموزشی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
1519
Powered by DorsaPortal