تماس با ما

تماس با ما

نشانی:: شیراز- خیابان نشاط، مجتمع سالنهای سینا و صدرا، دانشکده مجازی-قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صندوق پستی:: 1846-71345                          کدپستی::7134814336                           آدرس پست الکترونیکی(vums@sums.ac.ir ::(Email

تلفن::             07132352942                   شماره های (VOIP)::   7117

                      07132355193                                                   7118

                      07132361618                                                   7119

فاکس (دورنما):: 07132303061                                                  7120
 
 
 

نام

سمت

ایمیل

تلفن

دکتر مجیدرضا فرخی

رئیس دانشکده مجازی-قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی کشور

farokhim@sums.ac.ir

2201 داخلی 

دکتر ناهید ظریف صنایعی

معاون پژوهشی دانشکده مجازی - مدیر گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

nzarifsanaee@gmail.com

2215 داخلی 

دکتر مانوش مهرابی

معاون آموزشی دانشکده مجازی - معاون آموزشی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

mehrabi.manoosh@gmail.com

2212 داخلی 

دکتر زهرا کریمیان

عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی - مسئول EDOدانشکده مجازی

z_karimian_z@yahoo.com

2021 داخلی 

 خانم نیره حقیقی معاون پشتیبانی دانشکده مجازی
n_b.haghighi@yahoo.com

2028  داخلی 

خانم مریم فخرزاد
کارشناس مسئول تولید محتوای الکترونیکی و فلوشیپ
 maryamfakhrzad63@gmail.com داخلی  2018

خانم مریم تراشچین

کارشناس مسئول توسعه آموزش مجازی

tarashchin@gmail.com

2024 داخلی 

 سرکار خانم ذوالفقاری                               کارشناس نشریه علمی پژوهشیIJVLMS
 ijvlms@sums.ac.ir

داخلی 2023 

مهندس محمد جواد زمردیان

معاون فناوری اطلاعات

zomorodmj@sums.ac.ir

داخلی 2004 

دکتر نهال اعرابی                                                     کارشناس فناوری اطلاعات

Aarabi.nahal@gmail.com

2220داخلی 

مهندس فرید مرادی

کارشناس فناوری اطلاعات

moradikf@sums.ac.ir

2004 داخلی 

مهندس حجت نقاش  کارشناس فناوری اطلاعات  hojjat.naghash@gmail.com  2017 داخلی

مهندس زهرا  هادیان فرد

کارشناس فناوری اطلاعات

Hadianfard.zahra@gamil.com

2019 داخلی 

مهندس عباس رستمی

کارشناس فناوری اطلاعات

amozesh_m@sums.ac.ir

2015 داخلی 

خانم مریم معلمی

کارشناس گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

maryam.moalemi@yahoo.com

2020 داخلی 

خانم لیلا جعفری

مسئول دفتر ریاست دانشکده مجازی،مسئول روابط عمومی

leilajafari1412@gmail.com

2201 داخلی 

خانم مرجان طلوع

کارشناس امور هنری

ravabetdp1@sums.ac.ir

2046 داخلی 

خانم توران کریمی

کارشناس آموزشی و پژوهشی

virtualunilib@sums.ac.ir

2047 داخلی 

 خانم محدثه نجفی کارشناس آموزشی m.yashgin26@yahoo.com داخلی 2014
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/11
تعداد بازدید:
5322
Powered by DorsaPortal