پایش و مستندسازی طرح تحول آموزشی

تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تاکید بر اولویت های کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1394 در قالب بسته های متنوع آموزشی مراحل اجرایی خود را آغاز نمودو به دنبال آن فاز ارزشیابی طرح تحول و نوآوری آموزشی (طرح آتنا) وظیفه مستند سازی فعالیتهای آموزشی و طرح پایش عملیاتی وظیفه پایش روند اجرا ودستیابیبه شاخص های طرح تحول رادر بسته های آموزشی به عهده دارد. اطلاعات مربوط به این دو حیطه به طور مستمر در سامانه های ذیل ثبت و مدیریت می شود:

سامانه پایش – پایش عملیاتی شاخص های طرح تحول و نواوری آموزشی در حیطه آموزش های مجازی

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1311
Powered by DorsaPortal