معرفی

 

نیره بمانی حقیقی

سمت: معاون پشتیبانی دانشکده مجازی

کارشناس ارشد مدیریت

 تلفن: 07132361618        داخلی: 2028

ایمیل: 

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


 

وظایف معاونت پشتیبانی
 • بررسی نیازهای مالی سالیانه دانشکده از طریق تشکیل جلسات با معاونت های آموزشی ، پژوهشی ، و فرهنگی دانشجوئی با نظارت ریاست دانشکده
 • دریافت بودجه اختصاص یافته و هزینه کرد آن بر طبق اعتبارات تخصیصی
 • برسی و کنترل صورتحسابهای ماهیانه کلیه حسابها در چارچوب قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر فعالیت شرکت های خدماتی در اختیار دانشکده و پرداخت هزینه های مربوطه
 • هماهنگی و تعامل با مدیریت امور مالی و معاونت پشتیبانی دانشگاه
 • بررسی نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری سایر معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی
 • هماهنگی و تعامل با سلسله مراتب اداری موجود در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد بخش های مالی،اداری و پشتیبانی دانشکده.
 • تلاش و پیگیری در راستای تامین نیازهای اساسی واحدهای دانشکده
 • بررسی و نیازسنجی فضای فیزیکی دانشکده
 • نظارت بر واحدهای تابعه با هماهنگی ریاست دانشکده
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای آن
 • نظارت بر امر نظافت و زیبا سازی دانشکده به کمک واحدهای مرتبط در دانشگاه     
 • خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دانشکده با همکاری اداره تدارکات دانشگاه
 • رسیدگی به امور مربوط به اساتید مدعو شامل رزرو مهمان‌سرا، ایاب و ذهاب و ....
 • نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای منقعد شده مرتبط با فعالیت‌های دانشکده شامل تکثیر، تعمیر، تجهیزات و ....
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/24
تعداد بازدید:
1757
Powered by DorsaPortal