پشتیبانی فنی
رایانامه شماره تماس سمت کارشناس ردیف
 moradifk@sums.ac.ir 32352942 داخلی 2017 مسوؤل سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی مهندس مرادی 1
amozesh_m@sums.ac.ir 32352942 داخلی 2015 کارشناس فنی آزمون مهندس رستمی 2
hojjat.naghash@gmail.com 32352942 داخلی 2017 کارشناس سامانه آموزش الکترونیکی- شبکه مهندس نقاش
3
hadianfard.zahra@gmil.com 32352942 داخلی2019  (کارشناس وب سایت وسامانه آموزش الکترونیکی(نوید
مهندس هادیان فرد
4
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/11
تعداد بازدید:
1423
Powered by DorsaPortal