اولویت های پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی گروه یادگیری الکترونیکی


 1. طراحی دوره ها و دروس الکترونیکی مبتنی بر نظریات گوناگون یادگیری در علوم پزشکی
 2. طراحی، ارائه و ارزشیابی مدل یادگیری الکترونیکی اثربخش در علوم پزشکی 
 3. طراحی دوره های دانشگاهی مبتنی بر یادگیری همراه
 4. طراحی و ارزشیابی دوره های الکترونیکی فرهنگی
 5. طراحی و ارزشیابی دوره های الکترونیکی آموزش سلامت عموم
 6. طراحی دوره های الکترونیکی مبتنی بر شبیه سازی، بازی ، آزمایشگاه مجازی و غیره.
 7. روشها و فنون تدریس مناسب در محیط یادگیری الکترونیکی
 8. روش های تقویت تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی
 9. طراحی، ارائه و ارزشیابی مدلهای پشتیبانی در محیط یادگیری الکترونیکی(مدرس، دانشجو، کارکنان، مدیریت)
 10. راهکارهای ارتقا امنیت اطلاعات درمحیط یادگیری الکترونیکی
 11. کیفیت در یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 12. طراحی شیوه های گوناگون ارزشیابی دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی
 13. طراحی و ارزشیابی دوره های دانشگاهی الکترونیکی
 14. طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بر حسب گروه های جمعیتی(کودکان، نوجوانان، ....و افراد با نیازهای خاص)
 15. یادگیری الکترونیکی در توسعه مداوم حرفه ای
 16. یادگیری الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/28
تعداد بازدید:
1522
Powered by DorsaPortal