پژوهش در آموزش

انجام فعالیت های پژوهشی درزمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از وظایف اصلی دفاتر توسعه آموزش است. دراین راستا فعالیت های پژوهش در آموزش دانشکده مجازی در حیطه های ذیل قابل ارائه است:

  •  انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
  •  ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی با رویکردهای نوین درهمایش های کشوری
  • تدوین کتابچه های راهنما و گزارشات تحلیلی دانشکده مجازی
  •  ارائه فرایندهای آموزشی در جشنواره دانشگاهی و کشوری شهید مطهری
  •  برگزاری غرفه آموزشی  فعالیتهای یادگیری الکترونیکی در همایش های دانشگاهی
  • ارائه تجربیات آموزشی دانشکده مجازی و بسته توسعه آموزش مجازی در سامانه ناب

 

راهنماها و لینک های مفید

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
1582
Powered by DorsaPortal