برنامه ریزی آموزشی و درسی
برنامه ریزی درسی و آموزشی یکی از مهمترین وظابف مراکز و دفاتر توسعه آموزش است. صاحبنظران آموزشی از برنامه ریزی درسی به قلب آموزش و فرایندهای یاددهی یادگیری اشاره کرده اند. EDO دانشکده مجازی فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی را در حیطه های ذیل را ارائه میدهد:
  •  ارائه مشاوره در تدوین برنامه‌های آموزشی با رویکرد یادگیری ترکیبی
  • مشارکت در نیازسنجی و بررسی امکان ایجاد رشته‌های مجازی یا تلفیقی
  • شناسایی و معرفی فن‌آوری های جدید آموزشی
  • مشارکت در کمیته تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی
  • مشارکت در برگزاری جلسات هم‌اندیشی در حیطه آموزش

 

کوریکولوم کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی

کوریکولوم کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی(جدید)

کوریکولوم دکتری یادگیری الکترونیکی

طرح درس های دوره دکتری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

راهنماها و لینک های مفید

·         فرمت طرح درس ترکیبی برای ثبت در سامانه نوید

·         فرمت طرح درس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

·         یادگیری ترکیبی چیست (آشنایی با ابزارهای تعاملی)

·         برنامه های درسی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
1346
Powered by DorsaPortal