ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی و اعتبار بخشی از ابزارهای اصلی ارتقای کیفیت درسازمانها می باشند. با توجه به توسعه فعالیت های مجازی و یادگیری ترکیبی دررشته های حضوری و غیر حضوری، توجه به تعیین و تامین شاخص های کیفی در دانشگاه اهمیت زیادی دارد. فعالیت های دانشکده مجازی در زمینه ارزشیابی و اعتبار بخشی در سالهای اخیر در زمینه های ذیل قابل ارائه است:

 

ارزشیابی و اعتبار بخشی

 • انجام امور اعتبار بخشی دانشکده مجازی
 •  انجام امور مربوط به ارزیابی قطبهای آموزش الکترونیکی
 • انجام امور مرتبط با طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی (راد)
 • انجام امور تعالی کیفیت دانشکده مجازی مبتنی بر شاخص های ICTINQA
 • ارزشیابی وضعیت آموزش های مجازی از دیدگاه دانشجویان
 • تعیین شاخص های کیفیت فرایندها و فعالیتهای آموزش مجازی
 • مشارکت در تدوین آیین نامه ها و شیوه‌نامه نظام جامع آموزش های مجازی
 • ارزیابی و پایش پیشرفت توسعه بسته آموزش مجازی در طرح تحول و نوآوری آموزشی
 • تحلیل و تدوین گزارشات عملکرد دانشکده مجازی به مراتب بالادستی
 • پیگیری امور لاگ بوک الکترونیکی دانشجویان رشته یادگیری الکترونیکی

 

فایل های مرتبط

 • آیین نامه ارزشیابی قطب های علمی دانشگاههای علوم پزشکی
 • شاخص های اعتبار بخشی مراکز و دانشکده های مجازی علوم پزشکی
 • سامانه اعتبار بخشی و پایش فعالیت های آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی
 • سامانه پایش عملیاتی فعالیتهای بسته توسعه آموزش مجازی دردانشگاههای علوم پزشکی HOP

سامانه های کشوری پایش فعالیت های دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/21
تعداد بازدید:
503
Powered by DorsaPortal