معرفی

 karimian

دکتر زهرا کریمیان

سمت: مسئول EDO دانشکده مجازی

مرتبه علمی: استادیار گروه یادگیری الکترونیکی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی 

تلفن: 07132361618        داخلی: 2021

ایمیل: z_karimian_z@yahoo.com  - Karimian@sums.ac.ir

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

`

توسعه آموزش های الکترونیکی و بهره گیری از فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی از مهمترین سیاست­های آموزش عالی سلامت به ویژه درتوسعه عدالت آموزشی و تمرکز زدایی است که در سالهای اخیر مورد توجه مدیران و سیاستگذاران آموزشی کشور قرارگرفته است. قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز از زیر مجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه است که از سال 1386 فعالیت خود را از آموزش مداوم غیرحضوری آغاز نمود. پیشگام بودن این مرکز در توسعه آموزش غیرحضوری پزشکان و بازآموزی حرفه های علوم پزشکی در سطح ملی منجر به کسب موفقیت های قابل توجهی گردید بطوریکه در سال 1388 به طور رسمی و با اخذ امتیاز دائمی این مرکز  به قطب علمی  آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی تبدیل گردید. در سال 1394 در سومین دوره ارزیابی و اعتبار بخشی قطب های علمی کشور، قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه موفق گردید رتبه اول را در بین قطب های علمی آموزشی کسب نماید. در سال 1395 دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تایید رسمی وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی راه اندازی و و افتتاح گردید و همزمان در راستای توسعه آموزش های مجازی و اجرای طرح تحول و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی دفترتوسعه دانشکده مجازی آغاز به کار نمود.

هدف

 •      توسعه و ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی یادگیری در گستره آموزش های مجازی  

فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش

 •        بسط مفهومی مبانی و موضوعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی
 •        طراحی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی ویژه دانشجویان و کارشناسان
 •        مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی در یادگیری الکترونیکی
 •        طراحی برنامه درسی و پیگیری تصویب رشته‌های جدید مرتبط با آموزش مجازی
 •       مشارکت در بازنگری رشته های مجازی درکمیته های درون دانشگاهی و کشوری
 •        مشارکت در تدوین آیین نامه ها و شیوه‌نامه نظام جامع آموزش های مجازی
 •        ارزیابی و پایش عملکرد سامانه های الکترونیکی دانشکده مجازی
 •        نظارت بر انجام آزمون های الکترونیکی برگزار شده در دانشگاه و ارائه بازخورد به دانشکده ها
 •        مشارکت در توسعه لاگ بوک الکترونیکی در مقاطع کارشناسی، دکتری حرفه ای و تحصیلات تکمیلی
 •        پیگیری فعالیت‌های دانش پژوهی و جشنواره های آموزشی با تمرکز بر آموزش مجازی
 •        مستندسازی تجارب آموزشی دانشکده مجازی در حیطه آموزشهای مجازی
 •        انجام فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فعالیت های پژوهشی در زمینه یاددهی یادگیری
 •        پایش پیشرفت توسعه بسته آموزش مجازی در طرح تحول و نوآوری آموزشی
 •        پایش پیشرفت بسته توسعه آموزش مجازی سامانه آتنا و سامانه پایش عملیاتی
 •        طراحی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی ویژه دانشگاههای کلان منطقه 5
 •        ارائه مشاوره و پیگیری بسته توسعه آموزش مجازی در طرح آمایش سرزمینی و کلان منطقه 5
 •        ارزشیابی دانشکده مجازی مبتنی بر شاخص های کشوری قطب علمی آموزش الکترونیکی
 •        تدوین گزارشات عملکرد دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی به مراتب بالادستی

دفتر توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از همه اعضای هیات علمی گرامی، دانشجویان عزیز و کارشناسان محترم دانشگاه جهت انجام فعالیت های مشترک آموزشی، پزوهشی و فناورانه دعوت به عمل 
می آورد.

لینک های مرتبط

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزرات              مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/15
تعداد بازدید:
1563
Powered by DorsaPortal