نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاهدانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی </span>معرفی
معاونت آموزشی دانشکده مجازی
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های آموزشی</span>گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه یادگیری الکترونیکی</span>گروه یادگیری الکترونیکی
اعضای هیئت علمی
دکترای تخصصی
کارشناسی ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه رشته های مجازی</span>گروه توسعه رشته های مجازی
گروه آموزش پزشکی
MPH سیاستگذاری سلامت
گروه MPH پزشک خانواده
گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوند های مفید</span>پیوند های مفید
امور هیئت علمی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه
اداره کل امور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد تولید محتوی الکترونیکی</span>واحد تولید محتوی الکترونیکی
معرفی
ساختار و فرآیند تولید محتوا
مستندات و فرم ها
پادکست
پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی (دروس)
فرم ارتباط با دانش آموختگان دانشکده مجازی
فرم ارزشیابی جلسات ژورنال کلاب
فرم ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش مجازی دروس
فرم ها و راهنماهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندها</span>فرایندها
فرایند ارتقا
فرایند ترفیع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات و فناوری</span>معاونت تحقیقات و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معاون تحقیقات و فناوری
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
اولویت های پژوهشی
آیین نامه ها
فرم ها و پرسش نامه ها
فرایند داوری طرح های پژوهشی
اخلاق در پژوهش
علم سنجی
شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش ها و کارگاه ها</span>همایش ها و کارگاه ها
اطلاع رسانی همایش ها و کارگاه ها
فلوشیپ یادگیری الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنال کلاب</span>ژورنال کلاب
عناوین ژورنال کلاب
فرم ارزشیابی جلسات ژورنال کلاب
مجله IJVLMS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه و منابع علمی</span>کتابخانه و منابع علمی
پایگاه های اطلاعات علمی
کتابخانه های دانشگاه
فرم ها و راهنماهای مفید
Collapse معاونت توسعه آموزش مجازیمعاونت توسعه آموزش مجازی
معاونت
کارکنان
Collapse سامانه هاسامانه ها
سامانه نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی (نوید)
سامانه کلاس مجازی همزمان
سامانه بانک نمونه های بالینی
سامانه VIRSO
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای زیرمجموعه</span>واحدهای زیرمجموعه
راهنمای واحد تولید محتوای الکترونیکی
راهنمای واحد توسعه آموزش مجازی
فرم ها و راهنماهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فناوری</span>معاونت فناوری
معرفی
کارکنان
پشتیبانی فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پشتیبانی</span>معاونت پشتیبانی
معرفی
حسابداری
امور اداری
کارپرداز
Collapse سامانه هاسامانه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه LMS</span>سامانه LMS
اساتید و کارشناسان
دانشجویان
آموزش سامانه جدید LMS
سامانه LMS نوید
آزمون الکترونیکی سجاب
آزمون الکترونیکی فرادید
لاگ بوک الکترونیکی
بانک نمونه های بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره های آموزشی</span>دوره های آموزشی
Collapse دوره الکترونیکی تدبر در قرآن، نوای نور(پادکست)دوره الکترونیکی تدبر در قرآن، نوای نور(پادکست)
سوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره
سوره مبارکه تکاثر
سوره مبارکه قدر
سوره مبارکه تین
سوره مبارکه توحید
سوره مبارکه ناس
سوره مبارکه فلق
سوره مبارکه کافرون
سوره مبارکه کوثر
سوره مبارکه عصر
سوره مبارکه نصر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلوشیپ یادگیری الکترونیکی</span>فلوشیپ یادگیری الکترونیکی
معرفی
نرم افزار های مورد نیاز
سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS)
نظر سنجی فلوشیپ دوره 30
Collapse مدرسه در مدرسه ویژه دبیران  و معلمانمدرسه در مدرسه ویژه دبیران و معلمان
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره پیام 5</span>دوره پیام 5
معرفی دوره
Collapse مدرسه تابستانیمدرسه تابستانی
اهداف و محورها
مسئولین و مدرسین
برنامه مدرسه
هزینه و ثبت نام
مدرسه های گذشته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نرم افزارهای آموزشی</span>نرم افزارهای آموزشی
دانلود نرم افزارهای برخط
راهنمای بازیابی رمز عبور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون الکترونیکی</span>آزمون الکترونیکی
آموزش آزمون ساز سجاب
آموزش آزمون ساز فرادید
آموزش سامانه جدید LMS
تماس با ما
Collapse منو راست یادگیری الکترونیک دکترامنو راست یادگیری الکترونیک دکترا
آیین نامه ها
آزمون جامع
فرمهای پایان نامه
فرایندها
دانشجویان
Collapse منوی راست یادگیری الکترونیکمنوی راست یادگیری الکترونیک
برنامه آموزشی
برنامه درسی
دانشجویان
آیین نامه ها
فرم ها و راهنما
طرح دوره واحدهای درسی
فرم های بازنگری طرح درس
Collapse منو مدیریت 2منو مدیریت 2
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3Powered by DorsaPortal