سال 99، جَهشِ تولید
نوع خط:
رنگ: انتخاب رنگ
+
لغو تغییرات
-
×
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
خدمات شناسه دار
 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی    16042573000   

 

1- غربالگری گروه های سنی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2-غربالگری بیماری های ژنتیکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

3-ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4-ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

5-ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

6-ارائه خدمات درمانی سرپایی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

7-ارائه خدمات درمانی بستری    شناسنامه خدمت      بیانیه سطح توافق

8-سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

9- ارائه خدمات آزمایشگاهی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

10-ارائه خدمات تصویربرداری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

  

 
 
 
 
 
 
ارائه خدمات استحقاق درمان    16062574000    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

  

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    18042581000

 

1- تائید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2- تائید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

  

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    18042582000

 

1- صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2- صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

3- صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4- ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

5-صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

  

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج    18042583000

 

1- صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

2- صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

3- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

4- معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه

5-ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

  

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی    18042585000    شناسنامه خدمت

 

1-ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2-آموزش دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت     بیانیه سطح توافق

3- مشاوره دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4- سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027100

5- تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دورههای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027101

6- بازنگری برنامه های آموزشی رشتهای تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    18041027102

7- تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط    18041027103

8- بررسی درخواستهای انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی    18051012104

  
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/07
تعداد بازدید:
296
Powered by DorsaPortal