ارتباط با مسولین واحدها

نام واحد

مسؤل واحد

آدرس پست الکترونیکی واحد

شماره داخلی

مدیریت

 دکتر چگینی

 firriasat@sums.ac.ir

242

معاونت بهداشتی

آقای قهرمانی

 firmoaven@sums.ac.ir

220

معاونت غذا و دارو

خانم نجفی

 firdaroo@sums.ac.ir

233

امورعمومی

آقای  عظیمی

 firedari@sums.ac.ir     

237

حراست

آقای فیروزی

 firharasat@sums.ac.ir

236

بهداشت محیط

 آقای هوشیار

 firmohit@sums.ac.ir

203

بهداشت حرفه ای

خانم محمدی

 firherfeh@sums.ac.ir

215

بهداشت روان

 آقای محضری

firpsyco@sums.ac.ir

213

بهداشت خانواده

 خانم ابراهیمی

 firfamily@sums.ac.ir

212

بهداشت مدارس

خانم ریحانی

 firmadares@sums.ac.ir

211

مبارزه با بیماریهای واگیر

 آقای مردانی

 firvagir@sums.ac.ir

201

بیماریهای غیرواگیر

 خانم صلاحی

 firgheirva@sums.ac.ir

223

تغذیه

 خانم پارسا

 firtaghzie@sums.ac.ir

216

امورمالی

 آقای حیدری

 firhesab@sums.ac.ir

256

کارگزینی

 آقای فارسی

 firkar@sums.ac.ir

207

آموزشگاه بهورزی

 خانم کهزادی

 firbehvarz@sums.ac.ir

248

 نظارت بر درمان

 آقای شیروانی

 firnezarat@sums.ac.ir

235

 امورآزمایشگاهها

 آقای  حیدری

firlab@sums.ac.ir

239

 جلب مشارکتهای مردمی

 خانم نجفی

 firmardomi@sums.ac.ir

238

مجمع خیرین تامین سلامت

 آقای زارعی

firkhaeirinsalamat@sums.ac.ir

261

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
983
Powered by DorsaPortal